2015-11-21 06:00

2015-11-21 06:00

Kommunen vann i rätten

FILIPSTAD: Domen från förvaltningsrätten till kommunens fördel

Socialnämnden i Filipstad nekade de tolv eritreanerna ekonomiskt bistånd för tiden 15 september till 31 oktober 2015. Ett beslut som överklagades till Förvaltningsrätten som i sin tur gav kommunen rätt.

För att kunna få ekonomisk ersättning från socialen måste en asylsökande invänta kommunplacering av Arbetsförmedlingens bosättningsgrupp. Eftersom de aktuella eritreanerna valde att flytta ut från asylboendet själva bedöms det som att de inte gjort vad de kan för att ha en försörjning.

Överlevnad

De biståndssökande skriver som grund i sitt överklagande där de undrar hur de ska överleva om socialnämnden inte hjälper dem. De berättar också att de fått uppehållstillstånd i Sverige och behöver hjälp med att börja sitt nya liv här.

I sitt överklagande skriver eritreanerna att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen sagt att de själva kunde söka boende vart som helst i Sverige. De hittade det aktuella boendet i Nykroppa. Socialnämnden i Filipstad vidhåller dock sitt beslut och tillägger att nämnden gjort en nödprövning och att mat- och bussrekvisitioner har utfärdats.

Kunde bo kvar

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att de som överklagat nämndbeslutet hade rätt att bo kvar på det boende de hade på Migrationsverket då de hyreskostnader de nu dragit på sig hade kunnat undvikas. Detsamma gäller för uppehälle och mat. Nu har de valt att flytta till annat boende, utan att ha planerat för hur de skulle försörja sig. Förvaltningsrätten anser i beaktande av det att de inte gjort vad de kunnat för att själv tillgodose sina behov.

I den bedömning som förvaltningsrätten gör har inte eritreanerna visat att det var nödvändigt att flytta för att uppnå skälig levnadsnivå och de då inte har rätt till bistånd.

Socialchef Kristina Steijner i Filipstad säger så här.

– Vi är lika inför lagen och blir man vräkt och kommer till socialtjänsten får man en lista på hyresvärdar och får själv sätta i gång att leta nytt boende. Det är oavsett om man kommer från annat land eller från Nordmark. Hittar man ingen bostad gör vi en ny prövning. Handlar det sedan om familjer med barn blir läget ett annat. Då går vi in och ser till att barnen inte far illa. Vi gör också en individuell prövning av alla ärenden.

För att kunna få ekonomisk ersättning från socialen måste en asylsökande invänta kommunplacering av Arbetsförmedlingens bosättningsgrupp. Eftersom de aktuella eritreanerna valde att flytta ut från asylboendet själva bedöms det som att de inte gjort vad de kan för att ha en försörjning.

Överlevnad

De biståndssökande skriver som grund i sitt överklagande där de undrar hur de ska överleva om socialnämnden inte hjälper dem. De berättar också att de fått uppehållstillstånd i Sverige och behöver hjälp med att börja sitt nya liv här.

I sitt överklagande skriver eritreanerna att Migrationsverket och Arbetsförmedlingen sagt att de själva kunde söka boende vart som helst i Sverige. De hittade det aktuella boendet i Nykroppa. Socialnämnden i Filipstad vidhåller dock sitt beslut och tillägger att nämnden gjort en nödprövning och att mat- och bussrekvisitioner har utfärdats.

Kunde bo kvar

Förvaltningsrätten skriver i sin dom att de som överklagat nämndbeslutet hade rätt att bo kvar på det boende de hade på Migrationsverket då de hyreskostnader de nu dragit på sig hade kunnat undvikas. Detsamma gäller för uppehälle och mat. Nu har de valt att flytta till annat boende, utan att ha planerat för hur de skulle försörja sig. Förvaltningsrätten anser i beaktande av det att de inte gjort vad de kunnat för att själv tillgodose sina behov.

I den bedömning som förvaltningsrätten gör har inte eritreanerna visat att det var nödvändigt att flytta för att uppnå skälig levnadsnivå och de då inte har rätt till bistånd.

Socialchef Kristina Steijner i Filipstad säger så här.

– Vi är lika inför lagen och blir man vräkt och kommer till socialtjänsten får man en lista på hyresvärdar och får själv sätta i gång att leta nytt boende. Det är oavsett om man kommer från annat land eller från Nordmark. Hittar man ingen bostad gör vi en ny prövning. Handlar det sedan om familjer med barn blir läget ett annat. Då går vi in och ser till att barnen inte far illa. Vi gör också en individuell prövning av alla ärenden.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.