2015-11-14 06:00

2015-11-14 06:00

Socialnämndenstartar utredning

FILIPSTAD: Specialistyrkena i fokus

Använder kommunen sina sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster på rätt sätt?
Den frågan ska nu utredas grundligt.

– Målsättningen är att yrkesförhållandena ska bli så attraktiva som möjligt och att vi ska få ut så mycket som möjligt av specialistfunktionerna, säger Christer Olsson (M) ledamot i socialnämnden.

I veckan beslutades att konsultföretaget KPMG ska få i uppdrag att utreda om kunskapen från sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter används på rätt sätt inom verksamheten.

Grunden till detta är sprunget ur att det varit svårt att behålla befintlig personal samt att rekrytera ny. Det har även kommit önskemål från ledningspersonalen och själva yrkesgruppen om en utredning kring detta.

– Det här är en grupp som betyder mycket för vår verksamhet och som vi måste kunna använda på bästa möjliga sätt, säger Anders Nilsson (V) ordförande för socialnämnden.

Utredningen kommer ske mellan december och februari.

– Målsättningen är att yrkesförhållandena ska bli så attraktiva som möjligt och att vi ska få ut så mycket som möjligt av specialistfunktionerna, säger Christer Olsson (M) ledamot i socialnämnden.

I veckan beslutades att konsultföretaget KPMG ska få i uppdrag att utreda om kunskapen från sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter används på rätt sätt inom verksamheten.

Grunden till detta är sprunget ur att det varit svårt att behålla befintlig personal samt att rekrytera ny. Det har även kommit önskemål från ledningspersonalen och själva yrkesgruppen om en utredning kring detta.

– Det här är en grupp som betyder mycket för vår verksamhet och som vi måste kunna använda på bästa möjliga sätt, säger Anders Nilsson (V) ordförande för socialnämnden.

Utredningen kommer ske mellan december och februari.