2015-11-13 13:00

2015-11-13 13:00

Heltidstjänster införs på prov

FILIPSTAD: Kan kosta 15 miljoner mer om alla vill ha heltid

Arbetet med att kunna erbjuda all äldreomsorgspersonal heltidstjänster fortsätter. Som ett första steg ska pilotgrupper utses för att prova på den nya arbetsmodellen.

I augusti förra året gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med facket arbeta fram en plan för hur all omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen ska kunna erbjudas en heltidsanställning. Detta gäller dock inte medarbetarna som har sin huvudsakliga tjänstgöring nattetid.

Forshagamodell

Förvaltningen har föreslagit att kommunen ska använda sig av samma modell som Forshaga, kallad ”Rätt till heltid med möjlighet till deltid.”

Modellen bygger på att all äldreomsorgspersonal ska ha en heltidstjänst, de som önskar jobba mindre söker tjänstledigt och kan gå ner ända till halvtid.

Socialnämnden har beslutat att införa denna arbetsmodell på prov i ett par personalgrupper kommande år. Pilotgrupperna väljs ut genom att arbetsgrupperna själva anmält sitt intresse att delta i projektet.

Arbetet kommer sedan att utvärderas inför 2017 och om allt faller väl ut kommer modellen införas i alla arbetsgrupper.

Plus och minus

När personalen så här långt i arbetet fått tycka till om satsningen är många positiva till att själva kunna få välja sin tjänstgöringsgrad. Att det blir rättvisare och att det kan generera en bättre lön är ytterligare plusfaktorer som angetts.

Det som personalen upplever som mindre bra är att den nya heltidsmodellen tar bort möjligheter för vikarier, det uttrycks även en oro för delade turer och att kontinuiteten ska försvinna.

Om all personal skulle vilja gå upp i en heltidstjänst skulle det enligt förvaltningens snabba beräkning innebära en kostnadsökning med 15 miljoner kronor per år.

Är det genomförbart?

– Min inställning är att alla som vill ha en heltidstjänst ska få en heltidstjänst. Sedan är det klart att det finna andra faktorer som spelar in som gör att alla inte vill ha heltid, barn tillexempel. Många kvinnor, för det är tyvärr ofta kvinnorna det handlar om, går ner i procent för att vårda sina nära och kära. Många vill inte jobba heltid för att det är ett så tungt jobb, det är också ett skäl, säger Anders Nilsson (V) socialnämndens ordförande.

– Vi ska testa det här nu sedan får vi utvärdera och se om vi ska satsa på det här fullt ut.

I augusti förra året gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att tillsammans med facket arbeta fram en plan för hur all omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen ska kunna erbjudas en heltidsanställning. Detta gäller dock inte medarbetarna som har sin huvudsakliga tjänstgöring nattetid.

Forshagamodell

Förvaltningen har föreslagit att kommunen ska använda sig av samma modell som Forshaga, kallad ”Rätt till heltid med möjlighet till deltid.”

Modellen bygger på att all äldreomsorgspersonal ska ha en heltidstjänst, de som önskar jobba mindre söker tjänstledigt och kan gå ner ända till halvtid.

Socialnämnden har beslutat att införa denna arbetsmodell på prov i ett par personalgrupper kommande år. Pilotgrupperna väljs ut genom att arbetsgrupperna själva anmält sitt intresse att delta i projektet.

Arbetet kommer sedan att utvärderas inför 2017 och om allt faller väl ut kommer modellen införas i alla arbetsgrupper.

Plus och minus

När personalen så här långt i arbetet fått tycka till om satsningen är många positiva till att själva kunna få välja sin tjänstgöringsgrad. Att det blir rättvisare och att det kan generera en bättre lön är ytterligare plusfaktorer som angetts.

Det som personalen upplever som mindre bra är att den nya heltidsmodellen tar bort möjligheter för vikarier, det uttrycks även en oro för delade turer och att kontinuiteten ska försvinna.

Om all personal skulle vilja gå upp i en heltidstjänst skulle det enligt förvaltningens snabba beräkning innebära en kostnadsökning med 15 miljoner kronor per år.

Är det genomförbart?

– Min inställning är att alla som vill ha en heltidstjänst ska få en heltidstjänst. Sedan är det klart att det finna andra faktorer som spelar in som gör att alla inte vill ha heltid, barn tillexempel. Många kvinnor, för det är tyvärr ofta kvinnorna det handlar om, går ner i procent för att vårda sina nära och kära. Många vill inte jobba heltid för att det är ett så tungt jobb, det är också ett skäl, säger Anders Nilsson (V) socialnämndens ordförande.

– Vi ska testa det här nu sedan får vi utvärdera och se om vi ska satsa på det här fullt ut.