2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Brister på förskolor

FILIPSTAD/HÄLLEFORS: Arbetsmiljöverket inspekterade fyra förskolor

Brister. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion vid två förskolor i Filipstad, Junibacken och Storbrons, i mitten av oktober. Vid inspektionen hittades brister som ska åtgärdas och redovisas vid Arbetsmiljöverkets återbesök i februari 2016.

Det blev anmärkningar på förskolorna Junibacken och Storbrons när Arbetsmiljöverket kom på besök i Filipstad. Det fanns brister som nu ska åtgärdas.

På båda förskolorna handlar det om tre avdelningar med 54 barn där det arbetar tre personal på varje avdelning. Det Arbetsmiljöverket nu kräver är att det görs en specifik kartläggning inom förskolorna för att kartlägga den höga arbetsbelastningen som råder inom verksamheten.

Stress

Vidare ska förskolecheferna undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena i verksamheterna som kan leda till stress. Utifrån vad den undersökningen visar ska en handlingsplan för åtgärder tas fram. I den handlingsplanen ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för varje åtgärd.

På återbesök

I februari 2016 kommer Arbetsmiljöverket att göra ett nytt besök på de aktuella förskolorna och då vill man se vilket resultat man kommit fram till i undersökningar och vilka åtgärder som planeras.

Även förskolorna Lärkan och Masken i Hällefors inspekterades av Arbetsmiljöverket.

Där slår verket ner på att det inte gjorts någon specifik undersökning av arbetsbelastningen inom förskolorna.

Verket tycker i sitt beslut att detta kan vara viktigt då personalen känner att tiden inte riktigt räcker till och att det är mycket strul med den tekniska utrustningen när det gäller Lärkan.

Kartläggning

När det gäller förskolan Masken vill verket ha en specifik kartläggning för att kartlägga den höga arbetsbelastning som råder inom verksamheten.

Det blev anmärkningar på förskolorna Junibacken och Storbrons när Arbetsmiljöverket kom på besök i Filipstad. Det fanns brister som nu ska åtgärdas.

På båda förskolorna handlar det om tre avdelningar med 54 barn där det arbetar tre personal på varje avdelning. Det Arbetsmiljöverket nu kräver är att det görs en specifik kartläggning inom förskolorna för att kartlägga den höga arbetsbelastningen som råder inom verksamheten.

Stress

Vidare ska förskolecheferna undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena i verksamheterna som kan leda till stress. Utifrån vad den undersökningen visar ska en handlingsplan för åtgärder tas fram. I den handlingsplanen ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för varje åtgärd.

På återbesök

I februari 2016 kommer Arbetsmiljöverket att göra ett nytt besök på de aktuella förskolorna och då vill man se vilket resultat man kommit fram till i undersökningar och vilka åtgärder som planeras.

Även förskolorna Lärkan och Masken i Hällefors inspekterades av Arbetsmiljöverket.

Där slår verket ner på att det inte gjorts någon specifik undersökning av arbetsbelastningen inom förskolorna.

Verket tycker i sitt beslut att detta kan vara viktigt då personalen känner att tiden inte riktigt räcker till och att det är mycket strul med den tekniska utrustningen när det gäller Lärkan.

Kartläggning

När det gäller förskolan Masken vill verket ha en specifik kartläggning för att kartlägga den höga arbetsbelastning som råder inom verksamheten.