2015-10-23 13:30

2015-10-23 13:30

Gruppen kräver politiskt besked

GRÄVLINGKULLARNA: Kampen mot vindkraft på Grävlingkullarna trappas upp

ANSVARSFRÅGA. – Är det här bra för Filipstad? Nu är det upp till politikerna att sätta sig in i frågan och ta ansvar, säger Harald Treviranus, aktionsgruppens talesperson.

I tre år, alltsedan Stenas planer på att bygga 18 vindkraftverk på Grävlingkullarna presenterades, har aktionsgruppen skapat opinion mot satsningen. Hittills har 1149 personer skrivit under protestlistor med namn och adress.

Argumenten handlar i huvudsak om att tyst, orörd natur förstörs och att arbetstillfällen inom turistnäringen hotas. Att vindkraftverken planeras mellan två sjöar som ger dricksvatten är ytterligare en anledning till oro. En vansinnig placering på alla sätt och vis, anser aktionsgruppen.

– Vi ser verkligen inga fördelar med vindkraft i det här området. Och det har heller ingen annan kunnat påvisa under de här åren, säger Björn Karlsson från Gammelkroppa.

Inga lokala jobb

Aktionsgruppens medlemmar avfärdar både argument om arbetstillfällen och miljövänlig energi.

– Det blir i alla fall inga jobb lokalt, ett par tekniker möjligen men ställ det mot de jobb som försvinner inom turistnäringen.

De påpekar också att det hänt mycket inom området vindkraft under de tre år som projektet diskuterats.

– Är verkligen vindkraft lösningen på energipolitiken? Det krävs en helhetssyn.

Tillstånd som beviljats på andra ställen bör användas först, samt att havsbaserad vindkraft är att föredra. Om det ska finnas vindkraft i Filipstad bör kommunens vindbruksplan följas, menar gruppen. Där pekas endast Fjällrämmen ut som ett lämpligt område och inte Grävlingkullarna.

– Andra energiformer är under utveckling. Varför inte ta det lugnt och avvakta. Ett nej nu betyder inte ett nej för alltid.

Ett ja i december däremot kommer att få stora konsekvenser för framtiden, anser Harald Treviranus.

Går för fort

Han är rädd att varken allmänheten eller politikerna tar frågan på tillräckligt stort allvar. Remisstiden är kort. Redan 5 november ska länsstyrelsen i Örebro ha in eventuella yttranden. Filipstads kommun har bett om tid till 21 december.

– Så här års är det budget och andra tunga frågor. Det finns en risk att den politiska processen går för fort, att kommunen tar för lätt på det, säger ja och lämnar över till länsstyrelsen att avgöra, befarar han.

Alliansen och MiljöpartIet har tidigare sagt nej till vindkraftsatsningen men hur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ställer sig är fortfarande oklart. De har inväntat ansökan och när den nu är klar lovar de att sätta sig in i frågan.

– Det kan väl inte vara vänsterpolitik att skövla skogen, låta ett privat bolag ta vinsterna och inte lyssna på lokalbefolkningen.

Bör vara överens

Aktionsgruppen tycker att det krävs enighet i fullmäktige. En votering där några få rösters övervikt avgör skulle vara förödande.

– Det här är någonting som påverkar trakten för så lång tid, då bör man vara överens. De politiker som tycker att satsningen är bra för Filipstad ska självklart rösta ja, men då ska de också sätta sig in i ärendet och redovisa argumenten. Annars är det bättre att lägga ner sin röst.

Fortsätter kämpa

Aktionsgruppen tror och hoppas på ett nej. Medlemmarna tänker arbeta aktivt för sin sak fram till omröstningen i december. Men även om fullmäktige skulle säga ja garanterar de att kampen går vidare.

– Så lätt ger vi oss inte, säger Björn Karlsson.

I tre år, alltsedan Stenas planer på att bygga 18 vindkraftverk på Grävlingkullarna presenterades, har aktionsgruppen skapat opinion mot satsningen. Hittills har 1149 personer skrivit under protestlistor med namn och adress.

Argumenten handlar i huvudsak om att tyst, orörd natur förstörs och att arbetstillfällen inom turistnäringen hotas. Att vindkraftverken planeras mellan två sjöar som ger dricksvatten är ytterligare en anledning till oro. En vansinnig placering på alla sätt och vis, anser aktionsgruppen.

– Vi ser verkligen inga fördelar med vindkraft i det här området. Och det har heller ingen annan kunnat påvisa under de här åren, säger Björn Karlsson från Gammelkroppa.

Inga lokala jobb

Aktionsgruppens medlemmar avfärdar både argument om arbetstillfällen och miljövänlig energi.

– Det blir i alla fall inga jobb lokalt, ett par tekniker möjligen men ställ det mot de jobb som försvinner inom turistnäringen.

De påpekar också att det hänt mycket inom området vindkraft under de tre år som projektet diskuterats.

– Är verkligen vindkraft lösningen på energipolitiken? Det krävs en helhetssyn.

Tillstånd som beviljats på andra ställen bör användas först, samt att havsbaserad vindkraft är att föredra. Om det ska finnas vindkraft i Filipstad bör kommunens vindbruksplan följas, menar gruppen. Där pekas endast Fjällrämmen ut som ett lämpligt område och inte Grävlingkullarna.

– Andra energiformer är under utveckling. Varför inte ta det lugnt och avvakta. Ett nej nu betyder inte ett nej för alltid.

Ett ja i december däremot kommer att få stora konsekvenser för framtiden, anser Harald Treviranus.

Går för fort

Han är rädd att varken allmänheten eller politikerna tar frågan på tillräckligt stort allvar. Remisstiden är kort. Redan 5 november ska länsstyrelsen i Örebro ha in eventuella yttranden. Filipstads kommun har bett om tid till 21 december.

– Så här års är det budget och andra tunga frågor. Det finns en risk att den politiska processen går för fort, att kommunen tar för lätt på det, säger ja och lämnar över till länsstyrelsen att avgöra, befarar han.

Alliansen och MiljöpartIet har tidigare sagt nej till vindkraftsatsningen men hur Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ställer sig är fortfarande oklart. De har inväntat ansökan och när den nu är klar lovar de att sätta sig in i frågan.

– Det kan väl inte vara vänsterpolitik att skövla skogen, låta ett privat bolag ta vinsterna och inte lyssna på lokalbefolkningen.

Bör vara överens

Aktionsgruppen tycker att det krävs enighet i fullmäktige. En votering där några få rösters övervikt avgör skulle vara förödande.

– Det här är någonting som påverkar trakten för så lång tid, då bör man vara överens. De politiker som tycker att satsningen är bra för Filipstad ska självklart rösta ja, men då ska de också sätta sig in i ärendet och redovisa argumenten. Annars är det bättre att lägga ner sin röst.

Fortsätter kämpa

Aktionsgruppen tror och hoppas på ett nej. Medlemmarna tänker arbeta aktivt för sin sak fram till omröstningen i december. Men även om fullmäktige skulle säga ja garanterar de att kampen går vidare.

– Så lätt ger vi oss inte, säger Björn Karlsson.