2015-10-22 06:00

2015-10-22 06:00

72-metersmast på förslag

NYKROPPA: Företag söker bygglov

Företaget Net4Mobility vill bygga en 72 meter hög mobilmast vid Prästhöjden i Nykroppa.

Bygglovsansökan är inlämnad till miljö- och byggnadsnämnden och är nu utlagd för samråd. Grannar och andra berörda sakägare har rätt enligt plan- och bygglagen att yttra sig över ansökan. Denna kan man läsa på kommunens hemsida eller om man traskar iväg till kommunhuset. Senast den 20 november ska synpunkter på mastprojektet vara inlämnade till kommunen.

Förutom masten vill företaget bygga tre stycken teknikbodar.

Bygglovsansökan är inlämnad till miljö- och byggnadsnämnden och är nu utlagd för samråd. Grannar och andra berörda sakägare har rätt enligt plan- och bygglagen att yttra sig över ansökan. Denna kan man läsa på kommunens hemsida eller om man traskar iväg till kommunhuset. Senast den 20 november ska synpunkter på mastprojektet vara inlämnade till kommunen.

Förutom masten vill företaget bygga tre stycken teknikbodar.