2015-10-20 06:00

2015-10-20 06:00

Avgörande närmar sig

GRÄVLINGKULLARNA: Stenas vindkraftssatsning ute på remiss

Nu är det upp till allmänheten, myndigheter och politiker att säga sitt om Stenas vindkraftsplaner på Grävlingkullarna. Företagets ansökan om tillstånd är inlämnad, befunnen komplett och ute på remiss.
Senast den 5 november ska den som vill yttra sig över ansökan göra det till länsstyrelsen i Örebro. Kommunen har bett om tid till den 21 december.

Stena Renewable lämnade in ansökan om tillstånd till en vindkraftsetablering på Grävlingkullarna i januari i år.

Sedan har den kompletterats av företaget, efter synpunkter från länsstyrelsen och kommunen, men nu har länsstyrelsen i Örebro slagit fast att ansökan ska anses komplett. Det innebär att den nu går vidare till nästa steg i prövningen: en remissrunda där både allmänhet och myndigheter får komma med synpunkter.

Flera får remissen

De instanser som fått ärendet skickat till sig från Örebro och miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen där, är:

• Bergslagens miljö- och byggnadsnämnd, eftersom de planerade verken skulle vara synliga även från Hällefors kommun.

• Länsstyrelsen i Värmland

• Länsstyrelsen i Örebro

• Försvarsmakten – har redan svarat att man inte har någon erinran

• Havs- och vattenmyndigheten – har redan svarat att man avstår från yttrande.

• Miljö- och byggnadsnämnden, Filipstads kommun

Dessutom kan allmänheten, närboende, föreningar, företag eller vem helst som känner sig manad skicka in synpunkter, senast den 5 november. Plus att Filipstads kommun, som kommun, har ett avgörande inflytande – mer om det strax.

Ett slags veto

När remissyttrandena har kommit, skickas de till företaget.

– Och så får de bemöta dem och sedan kanske ändra sin ansökan, ifall det är något som kommer fram som gör att de vill ändra på något, förklarar Carina Regborn, miljösakkunnig vid miljöprövningsdelegationen i Örebro.

Sedan kommer ett avgörande steg, när Filipstads kommun ska granska ansökan och ta ställning till om den ska tillstyrkas eller avstyrkas.

– De har en unik ställning, säger Carina Regborn.

Om kommunen tillstyrker, går ansökan vidare till miljöprövningsdelegationen för prövning.

Om kommunen däremot avstyrker, tar det stopp:

– Då avskriver vi anmälan. Då prövar vi den inte, säger Carina Regborn och kallar det för ”en form av veto”:

– Även om det inte står just ordet veto i lagstiftningen.

Stena Renewable lämnade in ansökan om tillstånd till en vindkraftsetablering på Grävlingkullarna i januari i år.

Sedan har den kompletterats av företaget, efter synpunkter från länsstyrelsen och kommunen, men nu har länsstyrelsen i Örebro slagit fast att ansökan ska anses komplett. Det innebär att den nu går vidare till nästa steg i prövningen: en remissrunda där både allmänhet och myndigheter får komma med synpunkter.

Flera får remissen

De instanser som fått ärendet skickat till sig från Örebro och miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen där, är:

• Bergslagens miljö- och byggnadsnämnd, eftersom de planerade verken skulle vara synliga även från Hällefors kommun.

• Länsstyrelsen i Värmland

• Länsstyrelsen i Örebro

• Försvarsmakten – har redan svarat att man inte har någon erinran

• Havs- och vattenmyndigheten – har redan svarat att man avstår från yttrande.

• Miljö- och byggnadsnämnden, Filipstads kommun

Dessutom kan allmänheten, närboende, föreningar, företag eller vem helst som känner sig manad skicka in synpunkter, senast den 5 november. Plus att Filipstads kommun, som kommun, har ett avgörande inflytande – mer om det strax.

Ett slags veto

När remissyttrandena har kommit, skickas de till företaget.

– Och så får de bemöta dem och sedan kanske ändra sin ansökan, ifall det är något som kommer fram som gör att de vill ändra på något, förklarar Carina Regborn, miljösakkunnig vid miljöprövningsdelegationen i Örebro.

Sedan kommer ett avgörande steg, när Filipstads kommun ska granska ansökan och ta ställning till om den ska tillstyrkas eller avstyrkas.

– De har en unik ställning, säger Carina Regborn.

Om kommunen tillstyrker, går ansökan vidare till miljöprövningsdelegationen för prövning.

Om kommunen däremot avstyrker, tar det stopp:

– Då avskriver vi anmälan. Då prövar vi den inte, säger Carina Regborn och kallar det för ”en form av veto”:

– Även om det inte står just ordet veto i lagstiftningen.

Vindkraftsplanerna

Stena planerar för 18 vindkraftverk på Grävlingkullarna, med höjd på cirka 200 meter och effekt på 2-5 megawattimmar per verk.

Ansökan finns tillgänglig på kommunens miljö- och stadsarkitektkontor, men också på Stena Renewables hemsida.

Projektet har varit i gång sedan 2012, och först var det Bergvik skog som tog initiativ till projektet. 2013 tog Stena över projektet.

Källa: FT-arkiv

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.