2015-10-16 16:30

2015-10-16 16:44

Walk over i häcktvist

NYKROPPA: Miljö- och byggnadsnämnden tar inte upp grannbråk

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat sig för att inte avgöra en strid mellan två grannar om en häck i Nykroppa.

Ärendet var uppe vid nämndens möte i onsdags och handlar om en häck mellan två fastigheter i Nykroppa.

Den ena grannen tycker att häcken vuxit sig så hög att den är en olägenhet. Den skymmer utsikten och ger oönskad skugga, tycker grannen och hänvisar till jordabalken, en lag, där det står att en häck mellan två fastigheter får vara max 1,2 meter om inte båda grannarna godkänner en högre.

I början av oktober var en tjänsteman från kommunen på besök och tittade på häcken. Då noterades att den varierade i höjd mellan två och fyra meter, men förslaget till nämnden var att inte ta upp ärendet som en ovårdad fastighet, eftersom man inte ansåg att häcken verkligen innebar någon olägenhet för den missnöjda grannen.

Så beslutade även nämnden, som också skriver i beslutet att tvister enligt jordabalken är en civilrättslig fråga och handläggs av polis och åklagare.

– Det där är mer av en civilrättslig fråga och ingenting vi lägger oss i, sammanfattar Henric Forsberg (S), som satt vid klubban under sammanträdet.

Hade det däremot handlat om att växtligheten på något sätt kunnat anses som farlig, hade det kunnat vara ett fall för nämnden via en annan lagstiftning, plan- och bygglagen, som miljö- och byggnadsnämnden däremot verkar inom.

Ärendet var uppe vid nämndens möte i onsdags och handlar om en häck mellan två fastigheter i Nykroppa.

Den ena grannen tycker att häcken vuxit sig så hög att den är en olägenhet. Den skymmer utsikten och ger oönskad skugga, tycker grannen och hänvisar till jordabalken, en lag, där det står att en häck mellan två fastigheter får vara max 1,2 meter om inte båda grannarna godkänner en högre.

I början av oktober var en tjänsteman från kommunen på besök och tittade på häcken. Då noterades att den varierade i höjd mellan två och fyra meter, men förslaget till nämnden var att inte ta upp ärendet som en ovårdad fastighet, eftersom man inte ansåg att häcken verkligen innebar någon olägenhet för den missnöjda grannen.

Så beslutade även nämnden, som också skriver i beslutet att tvister enligt jordabalken är en civilrättslig fråga och handläggs av polis och åklagare.

– Det där är mer av en civilrättslig fråga och ingenting vi lägger oss i, sammanfattar Henric Forsberg (S), som satt vid klubban under sammanträdet.

Hade det däremot handlat om att växtligheten på något sätt kunnat anses som farlig, hade det kunnat vara ett fall för nämnden via en annan lagstiftning, plan- och bygglagen, som miljö- och byggnadsnämnden däremot verkar inom.