2015-10-16 10:00

2015-10-16 10:05

Underskottet växer

FILIPSTAD: Fortsatt svårt för socialnämnden

När den nya ekonomiska planen togs upp för diskussion i socialnämnden fanns några vattendelande förslag – bland annat om sinnesträningen.
Samtidigt som nämnden blickat mot framtiden fortsätter underskottet att öka – oppositionen fruktar även för en hårdare smäll än vad prognosen visar.

Som alltid när socialnämnden haft sammanträde är verksamhetens ekonomi ett av de stora samtalsämnena. Att det finns svårigheter att hålla budgeten är inget nytt – det prognostiserade underskottet har dessutom ökat sedan i sammanställningen i augusti. Nämnden räknar nu med ett totalt underskott på drygt 4,3 miljoner kronor, en försämring med 720 000 kronor.

Missbruksärenden

Huvudorsaken uppges, enligt ordförande Anders Nilsson (V), vara ökade kostnader för missbruksärenden.

– Vi har många människor i vårt samhälle som inte mår bra, det får effekter, säger han.

Att det den ekonomiska prognosen försämras är beklagligt, det menar både Nilsson och Christer Olsson (M). Den sistnämnde siar även om en än värre utgång innan året är slut.

– Det här är vad jag kallar en glädjeprognos. Man räknat med en intäkt från Socialstyrelsen på 1,6 miljoner kronor – de pengarna är inte ens säkert att vi får och om – då är det troligtvis inte aktuellt förrän 2016. Detsamma gäller även tvistesumman med Migrationsverket på 1,5 miljoner kronor, säger Olsson och tillägger:

– Vi får vara glada om vi stannar på ett underskott på åtta miljoner.

Nilsson svarar på uttalandet:

– Vi hoppas att pengarna från Socialstyrelsen kommer med i år, det är en chans på fifty-fifty. Angående konflikten med Migrationsverket så är det något landsomspännande och som vi vet är osäkert, därför är det inte med i prognosen.

Inte som tänkt

Olsson ser även andra falluckor i prognosen, exempelvis reduceringen av antal platser, från 14 till 10, på korttidsboendet Eklunden.

– Det kommer inte generera någon besparing på en halv miljon som tänkt – boendet har en längre tid varit överbelagt med 14-15 patienter. Det faktiska utfallet blir på plus 59 000 kronor.

För att spara pengar skulle Olsson gärna se att den kommunala sinnesträningen avvecklades. Detta har oppositionen påtalat många gånger förr men stött på stort motstånd från majoriteten. Frågan togs även upp som en punkt i socialförvaltningens förslag till den ekonomiska planen för 2016-2018. Förvaltningen föreslog då att ramen för sinnesträningen skulle minskas med 400 000 kronor. Med delade meningar röstades förslaget inte igenom. Moderaterna reserverade sig mot beslutet och Olsson hänvisade till sitt yrkande.

– Som alternativ har jag föreslagit att man kan konkurrensutsätta sinnesträningen som inte är lagstadgad för en kommun att bedriva.

Nilsson, som är en stor förespråkare för denna verksamhet som han menar är en viktig sak att kunna erbjuda kommuninvånarna, vill gärna behålla den i lokal regi.

– Vi ser nu att mer och mer sköts i egen regi, ambulansen till exempel. Resultatet är att det ger en styrka och bättre lönsamhet. När vi sa nej till att minska ramen kommer det fattas 400 000 kronor i budgeten som vi skickar till ks, men de pengarna är jag säker på att vi blir tilldelade i alla fall, säger han.

Fler förslag

Andra förslag i den ekonomiska planen, och som också röstades igenom, var bland annat att utöka ramen för försörjningsstöd med 7 miljoner, utöka ramen för digital teknik med 115 000 kronor, utöka ramen för äldreomsorgen med 1,45 miljoner och för sjuksköterskeorganisationen med 55 000 kronor.

Ett annat av förvaltningens förslag – att utöka ramen för en anpassningstjänst med 400 000 kronor, blev en riktig vattendelare.

– Det här handlar om att man skapar en tjänst anpassad till en person som inte kan utföra ett fullvärdigt jobb. Och det här handlar om en livstidsanställning. Vi har inga skyldigheter att konstruera en specialtjänst. Vi jobbar hårt för att få budgeten att gå ihop – det här tynger ner ytterligare. Allt sådant här borde ligga utanför ramen.

Nilsson är delvis av en annan uppfattning.

– Visst, det är olyckligt att en sådan här grej hamnar som en att-sats i en budget. Men, vi har ett ansvar gentemot vår personal och våra anställda.

Som alltid när socialnämnden haft sammanträde är verksamhetens ekonomi ett av de stora samtalsämnena. Att det finns svårigheter att hålla budgeten är inget nytt – det prognostiserade underskottet har dessutom ökat sedan i sammanställningen i augusti. Nämnden räknar nu med ett totalt underskott på drygt 4,3 miljoner kronor, en försämring med 720 000 kronor.

Missbruksärenden

Huvudorsaken uppges, enligt ordförande Anders Nilsson (V), vara ökade kostnader för missbruksärenden.

– Vi har många människor i vårt samhälle som inte mår bra, det får effekter, säger han.

Att det den ekonomiska prognosen försämras är beklagligt, det menar både Nilsson och Christer Olsson (M). Den sistnämnde siar även om en än värre utgång innan året är slut.

– Det här är vad jag kallar en glädjeprognos. Man räknat med en intäkt från Socialstyrelsen på 1,6 miljoner kronor – de pengarna är inte ens säkert att vi får och om – då är det troligtvis inte aktuellt förrän 2016. Detsamma gäller även tvistesumman med Migrationsverket på 1,5 miljoner kronor, säger Olsson och tillägger:

– Vi får vara glada om vi stannar på ett underskott på åtta miljoner.

Nilsson svarar på uttalandet:

– Vi hoppas att pengarna från Socialstyrelsen kommer med i år, det är en chans på fifty-fifty. Angående konflikten med Migrationsverket så är det något landsomspännande och som vi vet är osäkert, därför är det inte med i prognosen.

Inte som tänkt

Olsson ser även andra falluckor i prognosen, exempelvis reduceringen av antal platser, från 14 till 10, på korttidsboendet Eklunden.

– Det kommer inte generera någon besparing på en halv miljon som tänkt – boendet har en längre tid varit överbelagt med 14-15 patienter. Det faktiska utfallet blir på plus 59 000 kronor.

För att spara pengar skulle Olsson gärna se att den kommunala sinnesträningen avvecklades. Detta har oppositionen påtalat många gånger förr men stött på stort motstånd från majoriteten. Frågan togs även upp som en punkt i socialförvaltningens förslag till den ekonomiska planen för 2016-2018. Förvaltningen föreslog då att ramen för sinnesträningen skulle minskas med 400 000 kronor. Med delade meningar röstades förslaget inte igenom. Moderaterna reserverade sig mot beslutet och Olsson hänvisade till sitt yrkande.

– Som alternativ har jag föreslagit att man kan konkurrensutsätta sinnesträningen som inte är lagstadgad för en kommun att bedriva.

Nilsson, som är en stor förespråkare för denna verksamhet som han menar är en viktig sak att kunna erbjuda kommuninvånarna, vill gärna behålla den i lokal regi.

– Vi ser nu att mer och mer sköts i egen regi, ambulansen till exempel. Resultatet är att det ger en styrka och bättre lönsamhet. När vi sa nej till att minska ramen kommer det fattas 400 000 kronor i budgeten som vi skickar till ks, men de pengarna är jag säker på att vi blir tilldelade i alla fall, säger han.

Fler förslag

Andra förslag i den ekonomiska planen, och som också röstades igenom, var bland annat att utöka ramen för försörjningsstöd med 7 miljoner, utöka ramen för digital teknik med 115 000 kronor, utöka ramen för äldreomsorgen med 1,45 miljoner och för sjuksköterskeorganisationen med 55 000 kronor.

Ett annat av förvaltningens förslag – att utöka ramen för en anpassningstjänst med 400 000 kronor, blev en riktig vattendelare.

– Det här handlar om att man skapar en tjänst anpassad till en person som inte kan utföra ett fullvärdigt jobb. Och det här handlar om en livstidsanställning. Vi har inga skyldigheter att konstruera en specialtjänst. Vi jobbar hårt för att få budgeten att gå ihop – det här tynger ner ytterligare. Allt sådant här borde ligga utanför ramen.

Nilsson är delvis av en annan uppfattning.

– Visst, det är olyckligt att en sådan här grej hamnar som en att-sats i en budget. Men, vi har ett ansvar gentemot vår personal och våra anställda.