2015-10-16 15:00

2015-10-16 15:00

Minoritet fick igenom yrkande

FILIPSTAD: Kommunalrådet argumenterade förgäves – Gamla skolan ska utredas mera

Frågan om Gamla skolans framtid är inte avgjord – och i fullmäktige lyckades en minoritet driva igenom en återremiss av en motion om att utreda flytt av kommunal verksamhet till skolan.

Majoriteten med Per Gruvberger i spetsen ville att fullmäktige skulle avslå motionen. Denna är skriven av Patrik Fornander (M) och Jerry Rothin (Fip), som vill att kommunen ska se över om det går att flytta någon kommunal förvaltning eller ”annan verksamhet som bedrivs i hyrda lokaler”.

Eftersom beslutsförslaget från – en oenig – kommunstyrelse var att fullmäktige skulle avslå motionen, satsade de nu på att få en återremiss av ärendet.

Det uppskattades inte av kommunalrådet.

– Återremissen handlar om något annat än motionen, så det är inte korrekt hanterat tycker jag, sa Per Gruvberger.

Det han reagerade på var att Christer Olsson (M) som yrkade på återremiss hävdade att kommunen nu står i en ny situation med ett stort antal nyanlända barn, och därför kan komma att behöva lokalerna. Den frågan är en annan fråga, tyckte Gruvberger.

Patrik Fornander höll inte med.

– Det är ju väldigt brett skrivet i motionen, sa han och tyckte att rådet ägnade sig åt ”ordklyveri”.

– Vi yrkar återremiss för att man ska titta på det en gång till. Svårare är det inte.

M, Fip, C, SD samt partilös röstade för återremiss. S, V, MP, KD och FP röstade emot. Röstsiffrorna blev 20-13 för att avgöra ärendet direkt, men återremissen vann ändå. Detta eftersom det räcker med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för återremiss för att det ska bli så.

Majoriteten med Per Gruvberger i spetsen ville att fullmäktige skulle avslå motionen. Denna är skriven av Patrik Fornander (M) och Jerry Rothin (Fip), som vill att kommunen ska se över om det går att flytta någon kommunal förvaltning eller ”annan verksamhet som bedrivs i hyrda lokaler”.

Eftersom beslutsförslaget från – en oenig – kommunstyrelse var att fullmäktige skulle avslå motionen, satsade de nu på att få en återremiss av ärendet.

Det uppskattades inte av kommunalrådet.

– Återremissen handlar om något annat än motionen, så det är inte korrekt hanterat tycker jag, sa Per Gruvberger.

Det han reagerade på var att Christer Olsson (M) som yrkade på återremiss hävdade att kommunen nu står i en ny situation med ett stort antal nyanlända barn, och därför kan komma att behöva lokalerna. Den frågan är en annan fråga, tyckte Gruvberger.

Patrik Fornander höll inte med.

– Det är ju väldigt brett skrivet i motionen, sa han och tyckte att rådet ägnade sig åt ”ordklyveri”.

– Vi yrkar återremiss för att man ska titta på det en gång till. Svårare är det inte.

M, Fip, C, SD samt partilös röstade för återremiss. S, V, MP, KD och FP röstade emot. Röstsiffrorna blev 20-13 för att avgöra ärendet direkt, men återremissen vann ändå. Detta eftersom det räcker med att en tredjedel av de närvarande ledamöterna röstar för återremiss för att det ska bli så.