2015-10-15 08:44

2015-10-15 08:44

Skolinspektionen granskar skolorna

FILIPSTAD

Skolinspektionen ska starta en tillsyn av hur politiker och förvaltningen i Filipstads kommun tar ansvar för kommunens skolor, förskolor, fritidshem och vuxenutbildning.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför inom en treårsperiod.

Tillsynen i Filipstad beräknas vara klar i slutet av december 2015.

Efter tillsynen kommer Filipstads kommun att få sju beslut på övergripande nivå om de utbildningsverksamheter som kommunen ansvarar för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. För varje utbildningsverksamhet beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. En uppföljning kommer seda att ske.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska Nykroppa skola (grundskola), Stålvallaskolan (grundskola) och samtliga skolenheter vid Spångbergsgymnasiet (gymnasieskola och gymnasiesärskola). Övriga kommunala skolor besöks inte i denna tillsyn.

Tillsynen är en del av en genomgång av samtliga kommunala och fristående skolhuvudmän i landet som Skolinspektionen genomför inom en treårsperiod.

Tillsynen i Filipstad beräknas vara klar i slutet av december 2015.

Efter tillsynen kommer Filipstads kommun att få sju beslut på övergripande nivå om de utbildningsverksamheter som kommunen ansvarar för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, förskolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen. För varje utbildningsverksamhet beskriver Skolinspektionen de eventuella brister som de ansvariga måste rätta till för att leva upp till skollagens krav. En uppföljning kommer seda att ske.

Skolinspektionen kommer även att besöka och granska Nykroppa skola (grundskola), Stålvallaskolan (grundskola) och samtliga skolenheter vid Spångbergsgymnasiet (gymnasieskola och gymnasiesärskola). Övriga kommunala skolor besöks inte i denna tillsyn.