2015-10-15 06:00

2015-10-15 06:00

Polisen söker volontärer

FILIPSTAD: Först ut bland polisstationerna i hela Värmland

Polisen i Filipstad söker frivilliga volontärer. Tanken är att de ideellt arbetande medborgarna ska bli en del av det lokala brottsförebyggande arbetet. Detta grepp är Filipstadspolisen först i länet med att testa.
– Det kommer bli en hjälp för oss, säger Ulf Sjöö, stationsansvarig.

Kvinna, man, pensionär, skolungdom, tonårsförälder – alla har chansen när polisen påbörjar letandet efter volontärer. Det som krävs är att personen i fråga är över 18 år.

– Och att man har en god människosyn och värdegrund. Vi söker personer i alla åldrar, säger Ulf Sjöö.

Det är han, som med hjälp av sina kollegor på polisstationen i Filipstad, som kommer att ha hand om rekryteringen och utbildningen av volontärerna. Tanken är att dessa frivilliga ska vara ett understöd till lagens långa arm. Sjöö förklarar upplägget:

– De ska ta sig an uppdrag som vi inte hinner med. Det kan handla om att sprida information genom att tillexempel dela ut broschyrer om hur man förebygger villainbrott, eller bistå oss vid olika arrangemang som vid Oxhälja, sista aprilfirande i Lesjöfors eller när det är Filibjurdans.

Som volontär ingår även uppdrag som nattvandringar och att vägleda brottsoffer så att de kan få den hjälp de behöver.

– Det handlar också om att gå på stan och bara synas, prata med folk. Volontärerna blir liksom våra kontaktskapare och länk till medborgarna, säger Sjöö.

Han är dock mycket noga med att poängtera att volontärerna inte ska ingripa eller agera vid brott eller andra utsatta situationer, bara observera och rapportera till polisen.

– När man är ute håller man alltid en tät kontakt med oss.

Volontärerna är inte anställda av polisen utan jobbar helt på ideell basis. De får inte heller, i och med uppdraget, utökade befogenheter jämfört med andra medborgare. Däremot kommer hjälparna att utrustas med reflexvästar som tydligt förkunnar att de är polisens volontärer.

Alla som ställer upp kommer även få genomgå en utbildning som rör lag och rätt, akutsjukvård (HLR) samt beteende och kommunikation.

– Man får även en sekretessutbildning och en insyn i polisens arbete.

Anledningen till att Filipstad blir första kommun i Värmland att ta hjälp av volontärer beror delvis på kommunens relativt höga brottslighet.

– De senaste åren har det varit ganska hög brottslighet. Polisområdeschefen Lars Wirén väckte då tanken om volontärer hos min chef Lars Serenander (lokalpolisområdeschef). Det här är en del i ledet att komma till rätta med problemet. Det här är annars inget nytt, polisen jobbar med volontärer på många håll i riket, säger Sjöö.

Han hoppas på ett gott intresse och att mellan 15-20 kommuninnevånare kan sluta upp i satsningen.

– Vi hoppas att ha avslutat ansökningarna och haft en informationsträff innan nyår. Jag tycker det här är något för de som vill hjälpa till i samhället och vill jobba för att vi ska ha en så bra och trygg kommun som möjligt.

Kvinna, man, pensionär, skolungdom, tonårsförälder – alla har chansen när polisen påbörjar letandet efter volontärer. Det som krävs är att personen i fråga är över 18 år.

– Och att man har en god människosyn och värdegrund. Vi söker personer i alla åldrar, säger Ulf Sjöö.

Det är han, som med hjälp av sina kollegor på polisstationen i Filipstad, som kommer att ha hand om rekryteringen och utbildningen av volontärerna. Tanken är att dessa frivilliga ska vara ett understöd till lagens långa arm. Sjöö förklarar upplägget:

– De ska ta sig an uppdrag som vi inte hinner med. Det kan handla om att sprida information genom att tillexempel dela ut broschyrer om hur man förebygger villainbrott, eller bistå oss vid olika arrangemang som vid Oxhälja, sista aprilfirande i Lesjöfors eller när det är Filibjurdans.

Som volontär ingår även uppdrag som nattvandringar och att vägleda brottsoffer så att de kan få den hjälp de behöver.

– Det handlar också om att gå på stan och bara synas, prata med folk. Volontärerna blir liksom våra kontaktskapare och länk till medborgarna, säger Sjöö.

Han är dock mycket noga med att poängtera att volontärerna inte ska ingripa eller agera vid brott eller andra utsatta situationer, bara observera och rapportera till polisen.

– När man är ute håller man alltid en tät kontakt med oss.

Volontärerna är inte anställda av polisen utan jobbar helt på ideell basis. De får inte heller, i och med uppdraget, utökade befogenheter jämfört med andra medborgare. Däremot kommer hjälparna att utrustas med reflexvästar som tydligt förkunnar att de är polisens volontärer.

Alla som ställer upp kommer även få genomgå en utbildning som rör lag och rätt, akutsjukvård (HLR) samt beteende och kommunikation.

– Man får även en sekretessutbildning och en insyn i polisens arbete.

Anledningen till att Filipstad blir första kommun i Värmland att ta hjälp av volontärer beror delvis på kommunens relativt höga brottslighet.

– De senaste åren har det varit ganska hög brottslighet. Polisområdeschefen Lars Wirén väckte då tanken om volontärer hos min chef Lars Serenander (lokalpolisområdeschef). Det här är en del i ledet att komma till rätta med problemet. Det här är annars inget nytt, polisen jobbar med volontärer på många håll i riket, säger Sjöö.

Han hoppas på ett gott intresse och att mellan 15-20 kommuninnevånare kan sluta upp i satsningen.

– Vi hoppas att ha avslutat ansökningarna och haft en informationsträff innan nyår. Jag tycker det här är något för de som vill hjälpa till i samhället och vill jobba för att vi ska ha en så bra och trygg kommun som möjligt.

Vill du bli polisvolontär?

Som volontär ska du delta i nattvandringar och andra förebyggande trygghetssatsningar, sprida information om tillexempel langning, bistå polisen vid olika arrangemang samt vägleda brottsoffer.

Vill du bli polisvolontär i Filipstads kommun hör då av dig till, eller besök, polisstationen i Filipstad.

Källa: