2015-10-14 16:00

2015-10-14 16:00

Servicekontoret säkrat till nyår

LESJÖFORS

Kommunstyrelsen arbetsutskott säger ja till fortsatt drift av servicecentret i Lesjöfors med kommunala pengar.

Centret som ligger i den lilla stugan Lyktan vid genomfarten, kostar cirka 25 000 kronor i månaden i drift. Egentligen har kommunen redan bestämt att kontoret ska finaniseras externt genom bidrag från annat håll, men sedan sådan finansering inte hittats, har kommunen fortsatt att driva det. Så gör man nu ytterligare en gång, och säkrar driften fram till årsskiftet.

– Jag tror att servicekontoret är viktigt för kontakten mellan kommunen och befolkningen, säger Per Gruvberger (S).

Målet är fortfarande att hitta bidrag utifrån.

Centret som ligger i den lilla stugan Lyktan vid genomfarten, kostar cirka 25 000 kronor i månaden i drift. Egentligen har kommunen redan bestämt att kontoret ska finaniseras externt genom bidrag från annat håll, men sedan sådan finansering inte hittats, har kommunen fortsatt att driva det. Så gör man nu ytterligare en gång, och säkrar driften fram till årsskiftet.

– Jag tror att servicekontoret är viktigt för kontakten mellan kommunen och befolkningen, säger Per Gruvberger (S).

Målet är fortfarande att hitta bidrag utifrån.