2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Snacksjätten hotas med vite

FILIPSTAD: Arbetsmiljöverket kräver åtgärder i rutiner

Arbetsmiljöverket hotar Orkla med vite på 15 000 kronor.
För att slippa viteshotet måste företaget senast den 30 november ha vidtagit åtgärder för arbetsmiljön.

Det är inga fysiska åtgärder i arbetsmiljön i OLW-fabriken som verket nu kräver. I stället handlar det om rutiner.

För det första kräver Arbetsmiljöverket att ägaren Orkla Confectionary and snacks Sverige AB kompletterar sina rutiner för hur man säkerställer att bedömningar görs redan på planeringsstadiet, när förändringar i verksamheten är på gång och kan tänkas medföra risker för ohälsa eller olycksfall.

Systematiskt miljöarbete

För det andra kräver Arbetsmiljöverket att företaget säkerställer att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bakgrunden till beslutet är att ett skyddsombud vänt sig till verket med synpunkter. Bland annat tyckte ombudet att man inte fått vara delaktiga på rätt sätt i samband med en planerad förändring.

Arbetsmiljöverket har varit hos företaget på inspektion och tycker som skyddsombudet: att ombud och arbetstagare inte fått möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vad det gäller planering av bland annat nya arbetsmetoder och -processer.

Det är inga fysiska åtgärder i arbetsmiljön i OLW-fabriken som verket nu kräver. I stället handlar det om rutiner.

För det första kräver Arbetsmiljöverket att ägaren Orkla Confectionary and snacks Sverige AB kompletterar sina rutiner för hur man säkerställer att bedömningar görs redan på planeringsstadiet, när förändringar i verksamheten är på gång och kan tänkas medföra risker för ohälsa eller olycksfall.

Systematiskt miljöarbete

För det andra kräver Arbetsmiljöverket att företaget säkerställer att arbetstagare och skyddsombud får möjlighet att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bakgrunden till beslutet är att ett skyddsombud vänt sig till verket med synpunkter. Bland annat tyckte ombudet att man inte fått vara delaktiga på rätt sätt i samband med en planerad förändring.

Arbetsmiljöverket har varit hos företaget på inspektion och tycker som skyddsombudet: att ombud och arbetstagare inte fått möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vad det gäller planering av bland annat nya arbetsmetoder och -processer.