2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

P-förbud på Telegatan

FILIPSTAD: Förslag för att underlätta snöröjningen:

Vid teknikutskottets sammanträde på måndag har politikerna att ta ställning till om det ska införas parkeringsförbud på Telegatan eller inte. Som det ser ut i dag med bilar som står längs gatan är det omöjligt för kommunen att kunna utföra snöröjning när vintern kommer.

Teknik och service föreslår nu teknikutskottet att besluta om att parkeringsförbud införs på båda sidor av Telegatan, mellan Tegnérgatan och Hötorget.

Snöröjningsproblem

– Vi har lagt fram det här förslaget för att kunna klara snöröjningen i vinter, säger Inge Nilsson Piehl som är teknisk chef på kommunen.

– Det fanns tidigare en parkeringsplats mellan hyreshusen på Telegatan och gamla Posten, men den är inte tillgänglig. Det har gjort att antalet parkerade fordon på Telegatan har ökat markant.

Irritation

På den aktuella gatan går det inte längre att mötas och det skapar irritation.

– I dag är det parkeringsförbud på Telegatans södra sida och genom att förbjuda parkering på den norra sidan säkerställs framkomligheten, säger Inge Nilsson Piehl.

Nilsson Piehl säger vidare att P-platser för de boende i området ligger på fastighetsägarnas ansvar.

Folkvalda

Beslutet om ett eventuellt parkeringsförbud på Telegatan ska sedan vidare till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.

– Det här är ett förslag från förvaltningen och sedan överlåter vi till de folkvalda att fatta beslut i frågan, säger Inge Nilsson Piehl.

Teknik och service föreslår nu teknikutskottet att besluta om att parkeringsförbud införs på båda sidor av Telegatan, mellan Tegnérgatan och Hötorget.

Snöröjningsproblem

– Vi har lagt fram det här förslaget för att kunna klara snöröjningen i vinter, säger Inge Nilsson Piehl som är teknisk chef på kommunen.

– Det fanns tidigare en parkeringsplats mellan hyreshusen på Telegatan och gamla Posten, men den är inte tillgänglig. Det har gjort att antalet parkerade fordon på Telegatan har ökat markant.

Irritation

På den aktuella gatan går det inte längre att mötas och det skapar irritation.

– I dag är det parkeringsförbud på Telegatans södra sida och genom att förbjuda parkering på den norra sidan säkerställs framkomligheten, säger Inge Nilsson Piehl.

Nilsson Piehl säger vidare att P-platser för de boende i området ligger på fastighetsägarnas ansvar.

Folkvalda

Beslutet om ett eventuellt parkeringsförbud på Telegatan ska sedan vidare till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige.

– Det här är ett förslag från förvaltningen och sedan överlåter vi till de folkvalda att fatta beslut i frågan, säger Inge Nilsson Piehl.