2015-10-08 16:35

2015-10-08 16:35

Filipstadspartiet frågar om ödehus

FILIPSTAD: Filipstad

Helen Eriksson, Filipstadspartiet, vill i fullmäktige ha svar på en fråga om ödehus.

Interpellationen är ställd till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Åsa Hååkman Feldt (S) och kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger.

”Filipstads kommun har idag en del övergivna fastigheter i sin ägo, bland annat ett hus i Finnshyttan. (---) Hur ser ni på att kommunen i egen ägo har övergivna fastigheter som står och förfaller och blir utsatta för skadegörelse?” frågar Helen Eriksson.

Interpellationen finns med på föredragningslistan till fullmäktigemötet nu på torsdag, den 15 oktober.

Interpellationen är ställd till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Åsa Hååkman Feldt (S) och kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger.

”Filipstads kommun har idag en del övergivna fastigheter i sin ägo, bland annat ett hus i Finnshyttan. (---) Hur ser ni på att kommunen i egen ägo har övergivna fastigheter som står och förfaller och blir utsatta för skadegörelse?” frågar Helen Eriksson.

Interpellationen finns med på föredragningslistan till fullmäktigemötet nu på torsdag, den 15 oktober.