2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Aktiva lokalt i global fråga

FILIPSTAD: De vill stoppa nya frihandelsavtalet

Therese Blomqvist och Tina Smeds är två vanliga Filipstadstjejer som engagerat sig i en stor fråga.

Deras vision: att stoppa det stora frihandelsavtalet, TTIP, som just nu förhandlas mellan EU och USA.

Frågan är global, men engagemanget är även lokalt – på lördag kommer de att cirkulera i Filipstads centrum med protestlistor och en stark vilja att berätta om sina åsikter.

TTIP är ett avtal med syfte att öka handeln mellan EU-länderna och USA, vilket är tänkt att stärka båda parternas ekonomier. Men motståndarna ser faror med avtalet.

Rädda för GMO

Till de farhågor som Therese Blomqvist och Tina Smeds har, finns bland annat att ett avtalet skulle kunna öppna för genmodifierade livsmedel, GMO, men också varor med innehåll vi i Sverige inte vill ha.

– Vi har varit så duktiga på att hålla Sverige giftfritt. Vi riskerar att det raseras med det här avtalet, hävdar Therese. Storbolagen ser det som en dörr in för att sälja sådant som vi inte tillåter i dag.

– I grund och botten handlar det om demokrati. Det finns många delar i avtalet. Några är bra, men det finns också några som är riktigt dåliga, säger Tina.

Till de sistnämnda räknar hon ISDS, Investor-State Dispute Settlements, som stadgar hur företag och stater ska kunna lösa tvister om handelsfrågor.

– Det blir direktörsdomstolar där företag kan stämma länder, säger Tina och varnar även för dålig insyn i sådana processer.

Redan stort utbyte

De ifrågasätter också vitsen med det stora avtalet, som förhandlats länge nu. Enligt förespråkarna är avtalet bra för att öka på handeln och stärka båda sidors ekonomier, men Tina och Therese är skeptiska:

– VI har redan stort utbyte med USA. Det här känns bara som en rutschkana för storbolag, säger Tina.

De tycker att fler borde bry sig mer om handelsavtalet. Det är en stor fråga, som nog många tycker är svår att sätta sig in i, men den påverkar även lokalt, framhåller Therese Blomqvist och Tina Smeds.

Deras egen ingång till frågan gick via diskussioner kring GMO-livsmedel. De har ingen bakgrund inom politik eller så: Therese jobbar som personlig assistent och Tina har en webbutik.

– Vi är två helt vanliga människor som reagerat på något som vi tycker är fel.

De hoppas att många vill sätta sig in i ämnet och önskar sig även mer engagemang av politikerna. Hon skulle också önska att fler TTIP-frågan syntes mer i media av olika slag.

– Det här blir världens största avtal om det går igenom och ingen vet något om det, säger hon.

Frågan är global, men engagemanget är även lokalt – på lördag kommer de att cirkulera i Filipstads centrum med protestlistor och en stark vilja att berätta om sina åsikter.

TTIP är ett avtal med syfte att öka handeln mellan EU-länderna och USA, vilket är tänkt att stärka båda parternas ekonomier. Men motståndarna ser faror med avtalet.

Rädda för GMO

Till de farhågor som Therese Blomqvist och Tina Smeds har, finns bland annat att ett avtalet skulle kunna öppna för genmodifierade livsmedel, GMO, men också varor med innehåll vi i Sverige inte vill ha.

– Vi har varit så duktiga på att hålla Sverige giftfritt. Vi riskerar att det raseras med det här avtalet, hävdar Therese. Storbolagen ser det som en dörr in för att sälja sådant som vi inte tillåter i dag.

– I grund och botten handlar det om demokrati. Det finns många delar i avtalet. Några är bra, men det finns också några som är riktigt dåliga, säger Tina.

Till de sistnämnda räknar hon ISDS, Investor-State Dispute Settlements, som stadgar hur företag och stater ska kunna lösa tvister om handelsfrågor.

– Det blir direktörsdomstolar där företag kan stämma länder, säger Tina och varnar även för dålig insyn i sådana processer.

Redan stort utbyte

De ifrågasätter också vitsen med det stora avtalet, som förhandlats länge nu. Enligt förespråkarna är avtalet bra för att öka på handeln och stärka båda sidors ekonomier, men Tina och Therese är skeptiska:

– VI har redan stort utbyte med USA. Det här känns bara som en rutschkana för storbolag, säger Tina.

De tycker att fler borde bry sig mer om handelsavtalet. Det är en stor fråga, som nog många tycker är svår att sätta sig in i, men den påverkar även lokalt, framhåller Therese Blomqvist och Tina Smeds.

Deras egen ingång till frågan gick via diskussioner kring GMO-livsmedel. De har ingen bakgrund inom politik eller så: Therese jobbar som personlig assistent och Tina har en webbutik.

– Vi är två helt vanliga människor som reagerat på något som vi tycker är fel.

De hoppas att många vill sätta sig in i ämnet och önskar sig även mer engagemang av politikerna. Hon skulle också önska att fler TTIP-frågan syntes mer i media av olika slag.

– Det här blir världens största avtal om det går igenom och ingen vet något om det, säger hon.

TTIP-avtalet

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling mellan EU och USA som syftar till att fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan dessa två regioner. TTIP kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde genom att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA.

EU-kommissionen förhandlar för EU:s del och rapporterar om förhandlingsläget till Europaparlamentet

Källa: regeringen.se