2015-10-07 18:30

2015-10-08 09:30

Skolskjutsavtal prövas

SKOLA: Kristinehamn utreder en uppsägning i förtid

En enig skolnämnd i Kristinehamn har beslutat att göra det som Patrik Fornander (M) förgäves krävt i Filipstad.
– Vi har beslutat att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten att i förtid avbryta skolskjutsavtalet med Värmlandstrafik, säger Stellan Jansson, ledamot.

FT har tidigare berättat om upphandlingen av skolskjutsar, som innebär en fördyring för kommunerna. Avtalet är skrivet på tio år och för Filipstads del handlar det enligt Patrik Fornander om en fördyring med lågt räknat tre miljoner per år.

45 miljoner på spel

För Kristinehamn handlar det om ännu mer pengar:

– Det handlar om en fördyring på minst 4,5 miljoner kronor. Det blir 45 miljoner kronor på på tio år, påpekar Stellan Jansson (M).

Kristinehamns skolnämnd beslutade vid ett möte på onsdagen att sätta i gång en utredning, där man ska ta reda på om det går att avbryta det tioåriga avtalet i förtid, vad det skulle kosta och när man i stället kan göra en egen upphandling. Skolchefen är den som fått uppdraget.

Går att bryta

I Filipstad har Patrik Fornander både i barn- och utbildningsnämnden och i budgetberedningen fått svaret att det skulle bli för dyrt att säga upp avtalet, men varken han eller Stellan Jansson är så säkra på det. I Kristinehamn har man i vart fall bestämt sig för att ta reda på vilka kostnader det skulle kunna handla om.

– Vi vill se om det finns någon klausul i avtalet om skadestånd och vi vill se vad det skulle kosta, säger Stellan Jansson.

Att det är tekniskt möjligt att avbryta i förtid är han säker på:

– Det är klart att det går. Det går alltid att bryta ett avtal i förtid, men oftast är det en fråga om prislappen. Men det handlar ju om 45 miljoner på tio år i fördyring medan att avbryta ett avtal är en engångskostnad och då ska den ställas i relation till vad avtalet skulle kosta oss. Det kan vara värt att ta den engångskostnaden, säger Stellan Jansson.

Hur utredningen i Kristinehamn går kommer många att vara nyfikna på.

– Nu hoppas jag att vi kan göra gemensam sak, till att börja med i Östvärmland, men jag vet att det finns fler, bland annat Säffle, som är intresserade. Det här kommer att sprida sig, säger Stellan Jansson.

Patrik Fornander hör till dem som väntar med spänning:

– Nu kommer Kristinehamn att utreda det här och om de gör det på ett bra sätt kommer det att gälla för hela Värmland, säger han och tillägger att han ser det som en chans att diskutera också vad som ingår i Värmlandstrafiks uppdrag.

– Jag tror inte att Värmlandstrafik ska hålla på med skolskjutsar över huvud taget. Jag tror de ska hålla på med linjetrafik och varken skolskjutsar eller sjuktransporter.

FT har tidigare berättat om upphandlingen av skolskjutsar, som innebär en fördyring för kommunerna. Avtalet är skrivet på tio år och för Filipstads del handlar det enligt Patrik Fornander om en fördyring med lågt räknat tre miljoner per år.

45 miljoner på spel

För Kristinehamn handlar det om ännu mer pengar:

– Det handlar om en fördyring på minst 4,5 miljoner kronor. Det blir 45 miljoner kronor på på tio år, påpekar Stellan Jansson (M).

Kristinehamns skolnämnd beslutade vid ett möte på onsdagen att sätta i gång en utredning, där man ska ta reda på om det går att avbryta det tioåriga avtalet i förtid, vad det skulle kosta och när man i stället kan göra en egen upphandling. Skolchefen är den som fått uppdraget.

Går att bryta

I Filipstad har Patrik Fornander både i barn- och utbildningsnämnden och i budgetberedningen fått svaret att det skulle bli för dyrt att säga upp avtalet, men varken han eller Stellan Jansson är så säkra på det. I Kristinehamn har man i vart fall bestämt sig för att ta reda på vilka kostnader det skulle kunna handla om.

– Vi vill se om det finns någon klausul i avtalet om skadestånd och vi vill se vad det skulle kosta, säger Stellan Jansson.

Att det är tekniskt möjligt att avbryta i förtid är han säker på:

– Det är klart att det går. Det går alltid att bryta ett avtal i förtid, men oftast är det en fråga om prislappen. Men det handlar ju om 45 miljoner på tio år i fördyring medan att avbryta ett avtal är en engångskostnad och då ska den ställas i relation till vad avtalet skulle kosta oss. Det kan vara värt att ta den engångskostnaden, säger Stellan Jansson.

Hur utredningen i Kristinehamn går kommer många att vara nyfikna på.

– Nu hoppas jag att vi kan göra gemensam sak, till att börja med i Östvärmland, men jag vet att det finns fler, bland annat Säffle, som är intresserade. Det här kommer att sprida sig, säger Stellan Jansson.

Patrik Fornander hör till dem som väntar med spänning:

– Nu kommer Kristinehamn att utreda det här och om de gör det på ett bra sätt kommer det att gälla för hela Värmland, säger han och tillägger att han ser det som en chans att diskutera också vad som ingår i Värmlandstrafiks uppdrag.

– Jag tror inte att Värmlandstrafik ska hålla på med skolskjutsar över huvud taget. Jag tror de ska hålla på med linjetrafik och varken skolskjutsar eller sjuktransporter.