2015-10-02 15:00

2015-10-02 15:00

Så vill de få bättre fart på den lokala handeln

FILIPSTAD: Centrumföreningen Attraktiva Filipstad har fått bankerna att stötta med pengar

Hela fyra av fem kommuninnevånare åker till andra orter för att handla. Centrumföreningen Attraktiva Filipstad har nu kavlat upp ärmarna för att vända vindarna och stärka den lokala sällanköpshandeln.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Måhända ett slitet uttryck men likväl så sant som det är sagt. Centrumföreningen Attraktiva Filipstad (som består av kommunen, Svensk handel, Företagarna, Fastighetsägarna samt Filipstads företag i samverkan – FFIS) kraftsamlar just nu för att göra sällanköpshandeln starkare i kommunen. Med sig på tåget har de även fått Swedbank, Nordea och Handelsbanken i Filipstad.

– Vi fick en förfrågan om att stötta projektet Attraktiva Filipstad. Och när vi hörde om hela nytänket ville vi absolut vara med, säger Gunbritt Jarnulf Persson från Swedbank som bistår med 50 000 kronor.

Handelsbanken och Nordea stöttar med 7 500 kronor vardera.

Så vad är det då Centrumföreningen vill åstadkomma? Ordförande Hans Nordlund förklarar:

– Vi vill skapa ett centrum som är attraktivt. Som vaknar upp, bygger ut. Och där måste jag säga att kommunen för ett jättebra samarbete.

För att uppnå den målbild Nordlund beskriver gäller det att följa med i utvecklingsströmmen och satsa på e-handel. Genom utbildningsinsatser inom området i kombination med nya handelsidéer, stärks företagsamheten och den lokala handeln kan blomma ut.

– Vi är oerhört glada att vi fått med oss bankerna på det här, det är jätteviktigt att de hjälper småföretagare som har det svårt, säger Nordlund.

En ny handelsidé som kan tänkas bli ett bra komplement till e-handeln och som föreningen pratat mycket om, är att öppna så kallade showrooms. Hit ska kunden kunna gå för att se och känna på en vara innan han eller hon beställer den.

– Som liten ort kanske vi inte har möjligheten att få hit stora kedjor, men vi ska ändå ha möjlighet att kunna se produkterna, då är det bra med showrooms, säger Anne-Louise Izindre, styrelseledamot i Centrumföreningen tillika EU-samordnare på kommunens näringslivskontor.

Hon berättar även att kommunen gått med i ett BID-projekt, Business Improvement District. Projektarbetet handlar om platsutveckling där den övergripande målsättningen är höjd omsättning och förbättrade affärer via attraktivare miljöer. Projektet har tidigare genomförts i New York med goda resultat. Projektledare för BID-arbetet i Filipstads kommun blir Ulf Elmér.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Måhända ett slitet uttryck men likväl så sant som det är sagt. Centrumföreningen Attraktiva Filipstad (som består av kommunen, Svensk handel, Företagarna, Fastighetsägarna samt Filipstads företag i samverkan – FFIS) kraftsamlar just nu för att göra sällanköpshandeln starkare i kommunen. Med sig på tåget har de även fått Swedbank, Nordea och Handelsbanken i Filipstad.

– Vi fick en förfrågan om att stötta projektet Attraktiva Filipstad. Och när vi hörde om hela nytänket ville vi absolut vara med, säger Gunbritt Jarnulf Persson från Swedbank som bistår med 50 000 kronor.

Handelsbanken och Nordea stöttar med 7 500 kronor vardera.

Så vad är det då Centrumföreningen vill åstadkomma? Ordförande Hans Nordlund förklarar:

– Vi vill skapa ett centrum som är attraktivt. Som vaknar upp, bygger ut. Och där måste jag säga att kommunen för ett jättebra samarbete.

För att uppnå den målbild Nordlund beskriver gäller det att följa med i utvecklingsströmmen och satsa på e-handel. Genom utbildningsinsatser inom området i kombination med nya handelsidéer, stärks företagsamheten och den lokala handeln kan blomma ut.

– Vi är oerhört glada att vi fått med oss bankerna på det här, det är jätteviktigt att de hjälper småföretagare som har det svårt, säger Nordlund.

En ny handelsidé som kan tänkas bli ett bra komplement till e-handeln och som föreningen pratat mycket om, är att öppna så kallade showrooms. Hit ska kunden kunna gå för att se och känna på en vara innan han eller hon beställer den.

– Som liten ort kanske vi inte har möjligheten att få hit stora kedjor, men vi ska ändå ha möjlighet att kunna se produkterna, då är det bra med showrooms, säger Anne-Louise Izindre, styrelseledamot i Centrumföreningen tillika EU-samordnare på kommunens näringslivskontor.

Hon berättar även att kommunen gått med i ett BID-projekt, Business Improvement District. Projektarbetet handlar om platsutveckling där den övergripande målsättningen är höjd omsättning och förbättrade affärer via attraktivare miljöer. Projektet har tidigare genomförts i New York med goda resultat. Projektledare för BID-arbetet i Filipstads kommun blir Ulf Elmér.