2015-10-01 06:00

2015-10-01 06:00

Ferlinpristagare utsedda

KULTUR: Lyriker och vistolkare får pris

Magnus William-Olsson och Maria Lindström får pris av Nils Ferlin-sällskapet.

Magnus William-Olsson får sällskapets Nils-Ferlin pris, som delas ut årligen till en svenskspråkig lyriker.

Maria Lindström får trubadurpriset, som också delas ut årligen, men till en svenskspråkig trubadur.

”För sin originella och flödande poesi men också för den betydelse han har fått för många andra poeter genom samarbeten och kritik, genom översättningar och initiativ” lyder motiveringen till Magnus William-Olssons pris.

Om Maria Lindström låter motiveringen så här:

”Med ett alldeles eget, mycket personligt tilltal, tolkar hon egenhändigt skrivna och komponerade visor likaväl som verk av våra stora visdiktare.”

Priserna delas ut torsdagen den 22 oktober i samband med Nils Ferlinsällskapets prismiddag i Stockholm.

Magnus William-Olsson får sällskapets Nils-Ferlin pris, som delas ut årligen till en svenskspråkig lyriker.

Maria Lindström får trubadurpriset, som också delas ut årligen, men till en svenskspråkig trubadur.

”För sin originella och flödande poesi men också för den betydelse han har fått för många andra poeter genom samarbeten och kritik, genom översättningar och initiativ” lyder motiveringen till Magnus William-Olssons pris.

Om Maria Lindström låter motiveringen så här:

”Med ett alldeles eget, mycket personligt tilltal, tolkar hon egenhändigt skrivna och komponerade visor likaväl som verk av våra stora visdiktare.”

Priserna delas ut torsdagen den 22 oktober i samband med Nils Ferlinsällskapets prismiddag i Stockholm.