2015-09-26 06:00

2015-09-27 20:45

Lex Sara efter inbrott hos åldring

FILIPSTAD: Blir en fråga för nämnden

I början på september gjordes ett inbrott hos en äldre kvinna som har hjälp av hemtjänsten med två besök varje natt. Trots det upptäcktes inte händelsen förrän vid morgonbesöket klockan 08.00.

Enligt en rapport om missförhållande eller risk för missförhållande från socialförvaltningen var ett fönster krossat hos brukaren och trots att hemtjänstpersonal varit hos brukaren vid 23-tiden och sedan ett nytt besök klockan 02.30 upptäcktes inte inbrottet. I husets trapphus hittades en Apodospåse från inbrottet klockan 00.20 med datummärkning 20150909.

Personen som skrivit rapporten har pratat med de två hemtjänstanställda som båda säger att det gjorts två besök och besöken är signerade. I rapporten informerar annan personal, att det ofta görs ett besök hos den aktuella brukaren och att båda besöken signeras vid första besöket.

Nu pågår två utredningar: polisen utreder förstås inbrottet och socialen ska utreda Lex Sara-anmälan och se om kvinnan fått de besök hon ska ha.

Christer Olsson är 2:e vice ordförande i socialnämnden i Filipstad.

– Vi ser väldigt allvarligt på brott mot äldre och speciellt om det handlar om våra brukare. Statistiken säger att den här typen av brott har ökat på senare tid och det måste vi från socialen och polisen göra något åt. Det är allvarligt när äldre utsätts för brott när de är hemma och som i det här fallet hjälplös. Nu utreds det här fallet av polisen och socialnämnden kommer att ta upp det på nämndsammanträdet i oktober.

Enligt en rapport om missförhållande eller risk för missförhållande från socialförvaltningen var ett fönster krossat hos brukaren och trots att hemtjänstpersonal varit hos brukaren vid 23-tiden och sedan ett nytt besök klockan 02.30 upptäcktes inte inbrottet. I husets trapphus hittades en Apodospåse från inbrottet klockan 00.20 med datummärkning 20150909.

Personen som skrivit rapporten har pratat med de två hemtjänstanställda som båda säger att det gjorts två besök och besöken är signerade. I rapporten informerar annan personal, att det ofta görs ett besök hos den aktuella brukaren och att båda besöken signeras vid första besöket.

Nu pågår två utredningar: polisen utreder förstås inbrottet och socialen ska utreda Lex Sara-anmälan och se om kvinnan fått de besök hon ska ha.

Christer Olsson är 2:e vice ordförande i socialnämnden i Filipstad.

– Vi ser väldigt allvarligt på brott mot äldre och speciellt om det handlar om våra brukare. Statistiken säger att den här typen av brott har ökat på senare tid och det måste vi från socialen och polisen göra något åt. Det är allvarligt när äldre utsätts för brott när de är hemma och som i det här fallet hjälplös. Nu utreds det här fallet av polisen och socialnämnden kommer att ta upp det på nämndsammanträdet i oktober.