2015-09-24 06:00

2015-09-24 06:00

Ett anbud har lämnats in

NYKROPPA: Per Green: "Som jag ser det är det ett bristfälligt anbud"

Gamla skolan i Nykroppa är till salu och anbudstiden gick ut i fredags och då fanns det bara ett anbud.

– Som jag ser det uppfyller inte anbudsgivaren de krav som vi ställde och nu får politikerna ta ställning till hur vi ska gå vidare, säger Per Green fastighetschef i Filipstad.

Försäljningen av Nykroppa gamla skola dras nu in av mäklaren och hur det ska bli med fastigheten framöver kommer att hamna på politikernas bord. Fastighetschef Per Green anser inte att det anbud som kommit in uppfyller de krav som ställdes för att skolan skulle säljas.

– Det är ett anbud som kommit in från en person utanför, men som har koppling till orten, säger Per Green. Som jag ser det som tjänsteman, är det ett bristfälligt anbud när det verksamhets- och restaureringsplan som var något av de krav vi ställde när skolan las ut till försäljning.

Per Green lägger nu över ärendet till politikerna som får fatta beslut om skolan ska säljas ändå eller om det är något annat som ska hända med byggnaden.

– Nu är det upp till politiken att besluta om skolan ska säljas ändå eller vad som ska hända med den, säger Per Green.

FT har utan resultat sökt bygg- och miljönämndens ordförande Åsa Hååkman Felth för en kommentar.

Försäljningen av Nykroppa gamla skola dras nu in av mäklaren och hur det ska bli med fastigheten framöver kommer att hamna på politikernas bord. Fastighetschef Per Green anser inte att det anbud som kommit in uppfyller de krav som ställdes för att skolan skulle säljas.

– Det är ett anbud som kommit in från en person utanför, men som har koppling till orten, säger Per Green. Som jag ser det som tjänsteman, är det ett bristfälligt anbud när det verksamhets- och restaureringsplan som var något av de krav vi ställde när skolan las ut till försäljning.

Per Green lägger nu över ärendet till politikerna som får fatta beslut om skolan ska säljas ändå eller om det är något annat som ska hända med byggnaden.

– Nu är det upp till politiken att besluta om skolan ska säljas ändå eller vad som ska hända med den, säger Per Green.

FT har utan resultat sökt bygg- och miljönämndens ordförande Åsa Hååkman Felth för en kommentar.