2015-09-11 09:43

2015-09-11 09:43

Nöjespalats i spillror

FILIPSTAD: Parkhallen snart ett minne blott

Det gamla nöjespalatset Parkhallen, som byggdes på 50-talet, är snart borta.

Efter en trevande inledning på rivningsarbetet veckorna före Oxhälja – då det upptäcktes asbest i delar av byggnaden – är rivningsarbetet nu inne i en mer aktiv fas. Nu slås väggar och tak ner och det som under många år var Filipstadsbornas främsta nöjesarena läggs i spillror.

Efter en trevande inledning på rivningsarbetet veckorna före Oxhälja – då det upptäcktes asbest i delar av byggnaden – är rivningsarbetet nu inne i en mer aktiv fas. Nu slås väggar och tak ner och det som under många år var Filipstadsbornas främsta nöjesarena läggs i spillror.