2015-09-09 06:00

2015-09-09 06:00

Sverigedemokraten som blev "vilde"

Gisela Nyquvists korta karriär som gruppledare i Filipstad

Från gruppledare för Sverigedemokraterna till politisk vilde.
Och detta inom loppet av några månader.
Filipstadspolitikern Gisela Nyquvists karriär tillhör mer ovanliga i Värmland.

När rösterna i Filipstads kommunval räknats i fjol framstod Gisela Nyquvist som en av vinnarna.

Hon var då gruppledare för Sverigedemokraterna.

Med runt 18 procent av rösterna fick hon och fem partivänner ta plats i Filipstads kommunfullmäktige.

En av partiets platser i fullmäktige gapar tom, tre ledamöter är kvar, två är ”vildar”.

Gruppledarens tid som ledare för ett plötsligt stort parti blev onekligen mycket kort.

Gisela Nyquvists flitiga medverkan med inlägg på den provokativa sajten Avpixlat avslöjades av media.

Och det bidrog till hennes ”fall”.

Sverigealliansen

I dag är Gisela Nyquvist ”politisk vilde”, men hon och ytterligare en avhoppare från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp samarbetar med de tre kvarvarande partitrogna i något som kallas ”Sverigealliansen”.

Den informella gruppen har - hävdar Gisela Nyquvist - regelbundna möten före fullmäktiges sammanträden.

Då diskuteras gemensamma ståndpunkter och politiska inlägg. Inlägg som inte har varit så många, inte om man ser till antalet motioner med merra.

”Inte rasist”

Gisela Nyquvist, som i många år har arbetat som sjuksköterska både i Sverige och utomlands (bland annat Holland och Saudiarbaien),

betonar starkt att hon ”aldrig förnekat” sin medverkan med invandringskritiska inlägg på nätet.

– Men jag är inte rasist, säger hon, man kan väl inte vara rasist om man har jobbat i de länder jag har jobbat i...

Och hennes politiska bakgrund?

– Jag var närmast en Erlander-sosse, säger hon med hänvisning till Sveriges tidsmässigt ”längste” statsminister (23 år), värmlänningen Tage Erlander.

Den ökande invandringen, tydligt inte minst i en lite kommun som Filipstad, fick henne att byta åsikter.

Varnar för ”konflikter”

Men så kom den stora framgången i kommunvalet för ett år sedan.

Gisela Nyquvist trädde fram som partiets gruppledare, gav sig ut på nätet med debattinlägg, avslöjades och fick - påstår hon - inget stöd från partiledningen.

Tvärtom uppmanades hon - fortfarande enligt vad hon hävdar - att lämna partiet.

– Då var jag redan kritisk till partiet, jag tyckte att partiet hade svängt åt vänsterut...

Och denna uppfattning ledde till att hon blev ”vilde”, en med en mycket mörk uppfattning om den näraliggande framtiden för Filipstads kommun.

Den bristande polisnärvaron i kommunen märks tydligt vid olika ”incidenter”, menar hon utan att vilja gå in i detaljer.

Hon varnar dessutom för konflikter ”mellan de olika invandrargrupperna”.

– Jag får rapporter om såna, säger hon.

 

 

När rösterna i Filipstads kommunval räknats i fjol framstod Gisela Nyquvist som en av vinnarna.

Hon var då gruppledare för Sverigedemokraterna.

Med runt 18 procent av rösterna fick hon och fem partivänner ta plats i Filipstads kommunfullmäktige.

En av partiets platser i fullmäktige gapar tom, tre ledamöter är kvar, två är ”vildar”.

Gruppledarens tid som ledare för ett plötsligt stort parti blev onekligen mycket kort.

Gisela Nyquvists flitiga medverkan med inlägg på den provokativa sajten Avpixlat avslöjades av media.

Och det bidrog till hennes ”fall”.

Sverigealliansen

I dag är Gisela Nyquvist ”politisk vilde”, men hon och ytterligare en avhoppare från Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp samarbetar med de tre kvarvarande partitrogna i något som kallas ”Sverigealliansen”.

Den informella gruppen har - hävdar Gisela Nyquvist - regelbundna möten före fullmäktiges sammanträden.

Då diskuteras gemensamma ståndpunkter och politiska inlägg. Inlägg som inte har varit så många, inte om man ser till antalet motioner med merra.

”Inte rasist”

Gisela Nyquvist, som i många år har arbetat som sjuksköterska både i Sverige och utomlands (bland annat Holland och Saudiarbaien),

betonar starkt att hon ”aldrig förnekat” sin medverkan med invandringskritiska inlägg på nätet.

– Men jag är inte rasist, säger hon, man kan väl inte vara rasist om man har jobbat i de länder jag har jobbat i...

Och hennes politiska bakgrund?

– Jag var närmast en Erlander-sosse, säger hon med hänvisning till Sveriges tidsmässigt ”längste” statsminister (23 år), värmlänningen Tage Erlander.

Den ökande invandringen, tydligt inte minst i en lite kommun som Filipstad, fick henne att byta åsikter.

Varnar för ”konflikter”

Men så kom den stora framgången i kommunvalet för ett år sedan.

Gisela Nyquvist trädde fram som partiets gruppledare, gav sig ut på nätet med debattinlägg, avslöjades och fick - påstår hon - inget stöd från partiledningen.

Tvärtom uppmanades hon - fortfarande enligt vad hon hävdar - att lämna partiet.

– Då var jag redan kritisk till partiet, jag tyckte att partiet hade svängt åt vänsterut...

Och denna uppfattning ledde till att hon blev ”vilde”, en med en mycket mörk uppfattning om den näraliggande framtiden för Filipstads kommun.

Den bristande polisnärvaron i kommunen märks tydligt vid olika ”incidenter”, menar hon utan att vilja gå in i detaljer.

Hon varnar dessutom för konflikter ”mellan de olika invandrargrupperna”.

– Jag får rapporter om såna, säger hon.