2015-08-18 06:00

2015-08-18 09:40

Ogräs i stället för tåg

FILIPSTAD: Inga planer på ny trafik på industrispåret från Persberg

För fyra år sedan slutade tågen köra från Persberg och det har varit tomt på spåret sedan dess.

Under närmare 15 år rullade godståg längst järnvägsspåret från Persberg till Filipstad, för att sedan fortsätta ner på kontinenten.

Men nu ligger spåret öde och ogräset har tagit över banvallen.

Byggde nytt

Det var företaget OMya som under mitten på nittiotalet återbyggde delar av det gamla industrispåret i Persberg för att möjliggöra transport med tåg från fabriken.

– Vi gjorde i ordning banvallen så det skulle vara ett alternativ till lastbilar, säger nuvarande platschefen Erika Engström på OMya.

Öppet för en kund

För fyra år sedan slutade vagnarna rulla ned för syllarna till Filipstad. Det var när den enda kunden som kunde ta emot produkterna i järnvägsvagn avslutade samarbetet – och därmed försvann den enda anledningen att nyttja spåret

– Vi har ingen kund som kan ta emot järnvägsvagnar, det är den väldigt enkla förklaringen.

Försök till omsatsning

– Det har funnits diskussioner om att återbygga linjen mellan Persberg och Gåsgruvan, säger Lars Yngström, vd för Tågab.

Men även om viljan är god är den ekonomiska insatsen i ett sådant projekt för stora gentemot de potentiella vinsterna.

– Att bygga spår för många miljoner, så stora volymer är det inte.

Under närmare 15 år rullade godståg längst järnvägsspåret från Persberg till Filipstad, för att sedan fortsätta ner på kontinenten.

Men nu ligger spåret öde och ogräset har tagit över banvallen.

Byggde nytt

Det var företaget OMya som under mitten på nittiotalet återbyggde delar av det gamla industrispåret i Persberg för att möjliggöra transport med tåg från fabriken.

– Vi gjorde i ordning banvallen så det skulle vara ett alternativ till lastbilar, säger nuvarande platschefen Erika Engström på OMya.

Öppet för en kund

För fyra år sedan slutade vagnarna rulla ned för syllarna till Filipstad. Det var när den enda kunden som kunde ta emot produkterna i järnvägsvagn avslutade samarbetet – och därmed försvann den enda anledningen att nyttja spåret

– Vi har ingen kund som kan ta emot järnvägsvagnar, det är den väldigt enkla förklaringen.

Försök till omsatsning

– Det har funnits diskussioner om att återbygga linjen mellan Persberg och Gåsgruvan, säger Lars Yngström, vd för Tågab.

Men även om viljan är god är den ekonomiska insatsen i ett sådant projekt för stora gentemot de potentiella vinsterna.

– Att bygga spår för många miljoner, så stora volymer är det inte.