2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Trygg plats för alla hundar

FILIPSTAD: Christer Olsson lämnar in en motion för hundrastgård

Flera hundägare har efterfrågat en hundrastgård, men enligt oppositionsledaren Christer Olsson (M) arbetar kommunen för långsamt i frågan. Han har nu satt ned foten och lämnat in en motion.

Många hundägare i Filipstad tycker att det är obehagligt att släppa hundarna lösa. Dels är de oroliga för de stora vägarna men Christer tar även upp en annan farhåga som många hundägare har enligt honom:

– Jag har märkt att många tycker att det känns olustigt att släppa sina hundar på grund av vargfaran. Det finns vargar som rört sig mycket nära tätbebyggt område så jag förstår deras rädsla.

Han beskriver hur vargarna är helt oskygga för människor.

– För ett tag sen strök de omkring i närheten av mitt egna bostadsområde och brydde sig inte om att det fanns människor i närheten, säger Christer Olsson.

Stor efterfrågan

Hundrastgårdar förekommer på allt fler ställen och finns i fler kommuner än någonsin och finns till exempel i grannkommunerna Storfors, Hällefors och Karlstad. Även Molkom har en. Det är ett bra sätt för människor utan inhägnad tomt att motionera och rasta sina hundar på.

– Allt fler har hört av sig till mig och tagit upp frågan om hundrastgårdar. Jag vet även att några har frågat hos kommunen men utan vidare respons. När jag nu lämnar in en motion i frågan måste det göras en undersökning, förklarar Christer Olsson.

Mycket mark

– Filipstad är en kommun med mycket mark. Jag tycker det vore märkligt om vi inte kunde hitta något område som lämpar sig för hundrastning. Det krävs ett avgränsat område där man kan få släppa sina hundar. Där ska hundarna kunna springa lösa utan att man behöver oroa sig för att något dumt kan hända dem, säger Christer Olsson.

Enligt honom skulle en hundrastgård inte innebära så mycket arbete för kommunen.

– Det är ett enkelt engagemang som kommer leda till att många blir nöjda. Bara man hittar en bit mark som passar för det. Naturligtvis kommer motargumentet om skötseln av området tas upp. Men eftersom varje hundägare ansvarar för sin egna hund blir det ingen stor grej, säger Christer Olsson.

Översiktsplan

Han förklarar att kommunen jobbar med en översiktsplan som täcker in mycket.

– Vi måste ständigt leta efter aspekter som kan göra kommunen mer attraktiv. Just nu ser vi över lägenhetsbeståndet och diskuterar hur centrum ska renoveras på olika sätt. Vi måste göra det vi kan, dels för att folk ska stanna men även för att locka hit nya människor. Alla ska vara nöjda, det inkluderar även hundägarna.

Många hundägare i Filipstad tycker att det är obehagligt att släppa hundarna lösa. Dels är de oroliga för de stora vägarna men Christer tar även upp en annan farhåga som många hundägare har enligt honom:

– Jag har märkt att många tycker att det känns olustigt att släppa sina hundar på grund av vargfaran. Det finns vargar som rört sig mycket nära tätbebyggt område så jag förstår deras rädsla.

Han beskriver hur vargarna är helt oskygga för människor.

– För ett tag sen strök de omkring i närheten av mitt egna bostadsområde och brydde sig inte om att det fanns människor i närheten, säger Christer Olsson.

Stor efterfrågan

Hundrastgårdar förekommer på allt fler ställen och finns i fler kommuner än någonsin och finns till exempel i grannkommunerna Storfors, Hällefors och Karlstad. Även Molkom har en. Det är ett bra sätt för människor utan inhägnad tomt att motionera och rasta sina hundar på.

– Allt fler har hört av sig till mig och tagit upp frågan om hundrastgårdar. Jag vet även att några har frågat hos kommunen men utan vidare respons. När jag nu lämnar in en motion i frågan måste det göras en undersökning, förklarar Christer Olsson.

Mycket mark

– Filipstad är en kommun med mycket mark. Jag tycker det vore märkligt om vi inte kunde hitta något område som lämpar sig för hundrastning. Det krävs ett avgränsat område där man kan få släppa sina hundar. Där ska hundarna kunna springa lösa utan att man behöver oroa sig för att något dumt kan hända dem, säger Christer Olsson.

Enligt honom skulle en hundrastgård inte innebära så mycket arbete för kommunen.

– Det är ett enkelt engagemang som kommer leda till att många blir nöjda. Bara man hittar en bit mark som passar för det. Naturligtvis kommer motargumentet om skötseln av området tas upp. Men eftersom varje hundägare ansvarar för sin egna hund blir det ingen stor grej, säger Christer Olsson.

Översiktsplan

Han förklarar att kommunen jobbar med en översiktsplan som täcker in mycket.

– Vi måste ständigt leta efter aspekter som kan göra kommunen mer attraktiv. Just nu ser vi över lägenhetsbeståndet och diskuterar hur centrum ska renoveras på olika sätt. Vi måste göra det vi kan, dels för att folk ska stanna men även för att locka hit nya människor. Alla ska vara nöjda, det inkluderar även hundägarna.