2015-07-29 08:18

2015-07-29 08:18

Sista parkloppisen

NORDMARK

Nu på söndag, den 2 augusti, hålls årets sista Park-Loppis i Nordmarks Folkets Park i idrottsföreningens regi. Tidigare loppisar i sommar har lockat många försäljare och besökare och arrangerande Nordmarks IF hoppas på att många kommer till parken även vid sommarens sista loppis. Inkomsterna som loppisarna inbringar ger ett välkommet tillskott i förenings kassa och bidrar därmed till att Nordmarks IF kan bedriva en bred verksamhet, inte minst bland barn och ungdomar, hälsar föreningen.

Nu på söndag, den 2 augusti, hålls årets sista Park-Loppis i Nordmarks Folkets Park i idrottsföreningens regi. Tidigare loppisar i sommar har lockat många försäljare och besökare och arrangerande Nordmarks IF hoppas på att många kommer till parken även vid sommarens sista loppis. Inkomsterna som loppisarna inbringar ger ett välkommet tillskott i förenings kassa och bidrar därmed till att Nordmarks IF kan bedriva en bred verksamhet, inte minst bland barn och ungdomar, hälsar föreningen.