2015-07-11 06:00

2015-07-11 06:00

Två inbrott på en månad

FILIPSTAD: Patrik Bergwall känner frustration och ilska

Patrik Bergwall, som driver Bad & Värme i Filipstad, känner både frustration och ilska.
Anledningen är att företaget under natten till torsdagen utsattes för det andra inbrottet inom loppet av en månad.
– Vi har förlorat nästan 200 000 kronor på en månad. Det jag känner nu är både frustration och ilska, säger han.

Det var under natten till torsdagen som tjuvarna bröt upp en dörr till Bad & Värmes butikslager i Filipstad.

Händelseförloppet måste ha varit snabbt, för när Securitas kom till platsen var den eller de som genomförde inbrottet inte kvar.

Under den korta tiden lyckades tjuven få med sig sju stycken luftvärmepumpar, vilka var förpackade i 14 olika kartonger.

– Man kan säga att det var sju kubikmeter med gods som stals, så troligtvis hade de en liten lastbil eller en bil med en släpkärra, säger Patrik Bergwall som driver Bad & värme-butiken i Filipstad.

För honom är inbrottet frustrerande på många olika plan. Att någon bryter sig in i företagets lokaler är jobbigt i sig, men nu väntar polisutredningar samt kontakter med försäkringsbolaget, leverantörer och kunder.

Inbrottet är dessutom det andra inom loppet av en månad. I det första bröt sig någon in i butiken och stal två förbränningstoaletter till ett sammanlagt värde av 80 000 kronor.

– Då gick larmet och Securitas var här på elva minuter. Men det var lönlöst, när de kom hit var tjuvarna redan borta, säger Patrik Bergwall.

Inbrotten behöver inte ha något samband, men tillvägagångssättet vid båda tillfällena liknar varandra. Inbrotten har gått snabbt och tjuvarna har bara tagit högkostnadsprodukter som är lätta att bära ut.

– Fortsättningsvis kommer vi att ha gps-sändare i alla våra produkter av det här slaget. Vi har redan börjat använda oss av dna-märkning, men gps-sändarna upplever jag kan bli direkta verktyg för polisen. Med dem får polisen informationen att ”åk till den här adressen, här finns det stulna godset”, säger han.

När det gäller de stulna luftvärmepumparna har de förstås sitt värde, Patrik Bergwall tror dock att tjuvarna kommer att få svårt att få ut någonting för dem.

– Det är en produkt som kräver en auktoriserad installatör. Det finns ingen privatperson som själv kan installera dem. Som köpare har du ingen garanti om det händer någonting. Alla enheter är dessutom registrerade, så skulle något företag få en fråga om monteringshjälp kommer det att komma fram att de är stulna, säger han.

Resurserna styr

Patrik Bergwall känner en stor besvikelse och frustration. Och som företagare känner han sig utlämnad åt sitt eget öde.

– Jag känner mig bortglömd, det finns inget som helst rättskydd i den här stan. Som företagare kan man fundera över hur polisen tänker i det här fallet och alla andra liknande fall. Någon gång tycker jag att polisen borde vakna till, säger han.

Det han ställer sig frågande till i första hand är varför närvaron av poliser i yttre tjänst tycks vara så begränsad i Filipstad.

Carina Hertzberg, som är polisområdeschef i Värmland, konstaterar att närvaron styrs av vilka resurser som finns och hur behovet ser ut. Det är sådana faktorer som kan påverka att det under många dygn finns endast en bil som ska bevaka hela östra Värmland.

– Det kan vara så att vi har en bil i östra delen av Värmland, men sen finns också ett antal bilar i resten av Värmland. Det är alltid vakthavande befäl som prioriterar och skulle det behövas kan vi ta alla bilar till en plats, säger Carina Hertzberg.

I organisationen finns också möjlighet att ta hjälp av polisen i hela regionen.

– Ibland kan vi skicka bilar till Örebro och ibland kan det blir tvärtom, det gäller att ha en flexibilitet ibland. Fördelen är att det inte finns några länsgränser som sätter hinder i dag, utan det går att allokera ett större antal polisresurser nu än vad det har kunnat göras tidigare. Sen är det klart att man skulle kunna önska att det fanns fler lokala bilar, säger Carina Hertzberg.

Hon påpekar också att polisen försöker att planera sitt jobb så gott det går för att till exempel kunna ha närvaro under större evenemang på helgerna.

– Vi behöver planera för att kunna sätta in resurserna när de behövs som mest, säger Carina Hertzberg.

Om polisen i förväg vet att det kommer att behövas sättas in mer resurser än vanligt under en helg kan det exempelvis göra att antalet bilar under en tisdagseftermiddag prioriteras ner till ett minimum.

För Patrik Bergwall är skadan redan skedd. Han har sett att tjuvarna inte längre avskräcks av olika larm. Det enda som han tror på skulle fungera i förebyggande syfte är en ökad lokal närvaro av polisen.

– Tjuvarna har visat att de inte är det minsta rädda för larmen, de går bara in och tar vad de vill ha, sen försvinner de lika snabbt, säger han.

Det var under natten till torsdagen som tjuvarna bröt upp en dörr till Bad & Värmes butikslager i Filipstad.

Händelseförloppet måste ha varit snabbt, för när Securitas kom till platsen var den eller de som genomförde inbrottet inte kvar.

Under den korta tiden lyckades tjuven få med sig sju stycken luftvärmepumpar, vilka var förpackade i 14 olika kartonger.

– Man kan säga att det var sju kubikmeter med gods som stals, så troligtvis hade de en liten lastbil eller en bil med en släpkärra, säger Patrik Bergwall som driver Bad & värme-butiken i Filipstad.

För honom är inbrottet frustrerande på många olika plan. Att någon bryter sig in i företagets lokaler är jobbigt i sig, men nu väntar polisutredningar samt kontakter med försäkringsbolaget, leverantörer och kunder.

Inbrottet är dessutom det andra inom loppet av en månad. I det första bröt sig någon in i butiken och stal två förbränningstoaletter till ett sammanlagt värde av 80 000 kronor.

– Då gick larmet och Securitas var här på elva minuter. Men det var lönlöst, när de kom hit var tjuvarna redan borta, säger Patrik Bergwall.

Inbrotten behöver inte ha något samband, men tillvägagångssättet vid båda tillfällena liknar varandra. Inbrotten har gått snabbt och tjuvarna har bara tagit högkostnadsprodukter som är lätta att bära ut.

– Fortsättningsvis kommer vi att ha gps-sändare i alla våra produkter av det här slaget. Vi har redan börjat använda oss av dna-märkning, men gps-sändarna upplever jag kan bli direkta verktyg för polisen. Med dem får polisen informationen att ”åk till den här adressen, här finns det stulna godset”, säger han.

När det gäller de stulna luftvärmepumparna har de förstås sitt värde, Patrik Bergwall tror dock att tjuvarna kommer att få svårt att få ut någonting för dem.

– Det är en produkt som kräver en auktoriserad installatör. Det finns ingen privatperson som själv kan installera dem. Som köpare har du ingen garanti om det händer någonting. Alla enheter är dessutom registrerade, så skulle något företag få en fråga om monteringshjälp kommer det att komma fram att de är stulna, säger han.

Resurserna styr

Patrik Bergwall känner en stor besvikelse och frustration. Och som företagare känner han sig utlämnad åt sitt eget öde.

– Jag känner mig bortglömd, det finns inget som helst rättskydd i den här stan. Som företagare kan man fundera över hur polisen tänker i det här fallet och alla andra liknande fall. Någon gång tycker jag att polisen borde vakna till, säger han.

Det han ställer sig frågande till i första hand är varför närvaron av poliser i yttre tjänst tycks vara så begränsad i Filipstad.

Carina Hertzberg, som är polisområdeschef i Värmland, konstaterar att närvaron styrs av vilka resurser som finns och hur behovet ser ut. Det är sådana faktorer som kan påverka att det under många dygn finns endast en bil som ska bevaka hela östra Värmland.

– Det kan vara så att vi har en bil i östra delen av Värmland, men sen finns också ett antal bilar i resten av Värmland. Det är alltid vakthavande befäl som prioriterar och skulle det behövas kan vi ta alla bilar till en plats, säger Carina Hertzberg.

I organisationen finns också möjlighet att ta hjälp av polisen i hela regionen.

– Ibland kan vi skicka bilar till Örebro och ibland kan det blir tvärtom, det gäller att ha en flexibilitet ibland. Fördelen är att det inte finns några länsgränser som sätter hinder i dag, utan det går att allokera ett större antal polisresurser nu än vad det har kunnat göras tidigare. Sen är det klart att man skulle kunna önska att det fanns fler lokala bilar, säger Carina Hertzberg.

Hon påpekar också att polisen försöker att planera sitt jobb så gott det går för att till exempel kunna ha närvaro under större evenemang på helgerna.

– Vi behöver planera för att kunna sätta in resurserna när de behövs som mest, säger Carina Hertzberg.

Om polisen i förväg vet att det kommer att behövas sättas in mer resurser än vanligt under en helg kan det exempelvis göra att antalet bilar under en tisdagseftermiddag prioriteras ner till ett minimum.

För Patrik Bergwall är skadan redan skedd. Han har sett att tjuvarna inte längre avskräcks av olika larm. Det enda som han tror på skulle fungera i förebyggande syfte är en ökad lokal närvaro av polisen.

– Tjuvarna har visat att de inte är det minsta rädda för larmen, de går bara in och tar vad de vill ha, sen försvinner de lika snabbt, säger han.