2015-07-10 11:29

2015-07-10 11:29

Ny förening för de unga i Brattfors

BRATTFORS: Vill få fler aktiviteter för unga

På lördag samlas Vi Unga-föreningen i Brattfors Bygdegård för första gången. Föreningen riktar sig till ungdomar och barn och Malin Svennson, ordförande i Brattfors bygdegård, hoppas att föreningen ska gynna livet som ung i byn.

Vi Unga är en förening som finns på flera orter i Sverige, men föreningen i Brattfors blir den första i Värmland. Föreningens syfte är att få ungdomar att utvecklas och att främja deras idéer.

– Min vision är att vi i föreningen ska samla våra krafter för att inspirera andra barn och unga i Värmland att starta upp sina egna föreningar. Med samarbete kommer vi långt, säger Malin Svensson, initiativtagare och nyvald ordförande i Brattfors bygdegård.

Föreningen tar emot medlemmar som är mellan 6 och 25 år, de äldre är välkomna till att bli så kallade Vi Unga Vänner-medlemmar, en förening som stöttar Vi Unga. Att hitta en bra samlingsplats, få fler aktiviteter för ungdomar och en väl fungerande internetuppkoppling är några punkter som Malin vill att föreningen ska arbeta med.

– Det är de problemen jag har kunnat kartlägga efter att ha pratat med ungdomar i Brattfors. Men det är upp till föreningens medlemmar att bestämma vad det är vi ska satsa på, säger hon.

Som liten tyckte Malin att det fanns för få saker att göra i Brattfors.

– Om jag ser till mig själv och min tid som barn och tonåring i Brattfors, så fanns det inte särskilt mycket att göra förutom att sitta hemma eller ”gå på byn”. Avsaknaden av serverade aktiviteter ledde till att jag som tioåring drev ett litet café och anordnade ett lådbilsrace. Samma driv till att få någonting att hända har jag sett finns hos ungdomarna som bor i byn. Den drivkraften måste vi ta vara på!

Malin hoppas att den nya föreningen kommer att ha en enande effekt för ungdomarna i byn.

– Det är dessa ungdomar som är Brattfors framtid och det är dem vi måste satsa på, säger hon.

Vi Unga är en förening som finns på flera orter i Sverige, men föreningen i Brattfors blir den första i Värmland. Föreningens syfte är att få ungdomar att utvecklas och att främja deras idéer.

– Min vision är att vi i föreningen ska samla våra krafter för att inspirera andra barn och unga i Värmland att starta upp sina egna föreningar. Med samarbete kommer vi långt, säger Malin Svensson, initiativtagare och nyvald ordförande i Brattfors bygdegård.

Föreningen tar emot medlemmar som är mellan 6 och 25 år, de äldre är välkomna till att bli så kallade Vi Unga Vänner-medlemmar, en förening som stöttar Vi Unga. Att hitta en bra samlingsplats, få fler aktiviteter för ungdomar och en väl fungerande internetuppkoppling är några punkter som Malin vill att föreningen ska arbeta med.

– Det är de problemen jag har kunnat kartlägga efter att ha pratat med ungdomar i Brattfors. Men det är upp till föreningens medlemmar att bestämma vad det är vi ska satsa på, säger hon.

Som liten tyckte Malin att det fanns för få saker att göra i Brattfors.

– Om jag ser till mig själv och min tid som barn och tonåring i Brattfors, så fanns det inte särskilt mycket att göra förutom att sitta hemma eller ”gå på byn”. Avsaknaden av serverade aktiviteter ledde till att jag som tioåring drev ett litet café och anordnade ett lådbilsrace. Samma driv till att få någonting att hända har jag sett finns hos ungdomarna som bor i byn. Den drivkraften måste vi ta vara på!

Malin hoppas att den nya föreningen kommer att ha en enande effekt för ungdomarna i byn.

– Det är dessa ungdomar som är Brattfors framtid och det är dem vi måste satsa på, säger hon.