2015-06-27 06:00

2015-06-27 10:35

Drabbas ej av avbruten upphandling

LOKALTRAFIK: Olagliga anbud kan ha förekommit

Värmlandstrafik avbryter upphandlingen. Det är upphandlingen om servicetrafik man nu kommer att göra om på nytt efter att det kan ha förekommit olagliga anbud under upphandlingen.

Det handlar om servicetrafiken med personbilar som berör färdtjänst, sjukresor och närtrafik med personbilar. Men kommer inte påverka trafiken i sig för Filipstadsborna.

– Det innebär att upphandlingen om servicetrafiken upphör och vi går ut med en upphandling på nytt, i augusti räknar vi med, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull

Upphandlingen avbryts efter att det förekommit strategisk anbudsgivning som är i strid med lagen om offentlig upphandling. Värmlandstrafik hänvisar även till att det föreligger bristande konkurrens, till följd av ogiltiga anbud och en hög prisbild.

Om vad de strategiska anbuden innehållit vill inte Lars Bull eller Värmlandstrafik uttala sig om utan hänvisar till sekretessen gällande anbud innan ärendet är avslutat.

– Jag vill inte säga för mycket innan ärendet är avslutat.

Värmlandstrafik skriver i ett pressmeddelande att eftersom färdtjänst och sjukresor är upp till 90 procent skattefinansierade vill de som upphandlande part visar att de reagerar, efter den senaste tidens diskussioner och kritik angående hanteringen av den offentliga upphandlingen i länet.

– Vi vill säkerställa att upphandlingen blir bra även ur skattebetalarnas synvinkel.

Upphandlingen berör inte de servicebusslinjer till Filipstad eller övriga Värmland Värmlandstrafik tagit över under sommaren efter att beslutet om finansiering av dessa drog ut på tiden.

– Det handlar inte om servicelinjerna med bussar. Dessa kommer gå som vanligt, säger Lars Bull.

Det handlar om servicetrafiken med personbilar som berör färdtjänst, sjukresor och närtrafik med personbilar. Men kommer inte påverka trafiken i sig för Filipstadsborna.

– Det innebär att upphandlingen om servicetrafiken upphör och vi går ut med en upphandling på nytt, i augusti räknar vi med, säger Värmlandstrafiks vd Lars Bull

Upphandlingen avbryts efter att det förekommit strategisk anbudsgivning som är i strid med lagen om offentlig upphandling. Värmlandstrafik hänvisar även till att det föreligger bristande konkurrens, till följd av ogiltiga anbud och en hög prisbild.

Om vad de strategiska anbuden innehållit vill inte Lars Bull eller Värmlandstrafik uttala sig om utan hänvisar till sekretessen gällande anbud innan ärendet är avslutat.

– Jag vill inte säga för mycket innan ärendet är avslutat.

Värmlandstrafik skriver i ett pressmeddelande att eftersom färdtjänst och sjukresor är upp till 90 procent skattefinansierade vill de som upphandlande part visar att de reagerar, efter den senaste tidens diskussioner och kritik angående hanteringen av den offentliga upphandlingen i länet.

– Vi vill säkerställa att upphandlingen blir bra även ur skattebetalarnas synvinkel.

Upphandlingen berör inte de servicebusslinjer till Filipstad eller övriga Värmland Värmlandstrafik tagit över under sommaren efter att beslutet om finansiering av dessa drog ut på tiden.

– Det handlar inte om servicelinjerna med bussar. Dessa kommer gå som vanligt, säger Lars Bull.