2015-06-24 12:48

2015-06-24 16:45

Positivt för flera i byggtagen

FILIPSTAD: Bygglov på rad hos nämnden

Flera privatpersoner är närmare byggstart efter beslut vid senaste mötet med miljö- och byggnadsnämnden.

Bland annat gav nämnden klartecken för ett bygge i Nordmark där länsstyrelsen haft vissa synpunkter.

En enig nämnd sa ja till en husägare i Nordmark som ville bygga ett nytt uthus med carport och garage. Eftersom det planerade bygget berör just Nordmark hade länsstyrelsen en del invändningar, både när det gällde utformningen av huset och val av takmaterial.

Nämnden valde att ge bygglov ändå.

– Det finns många hus redan i dag i samma område som avviker. Hela Nordmark är egentligen kulturmärkt men det här ligger i en ytterkant och det finns redan hus där med 60-talstegel och annorlunda stil, säger Åsa Hååkman Felth.

Det planerade bygget ansågs dessutom stämma bra med de hus som redan finns på tomten, som har samma takmaterial.

Ja i princip

Nämnden ställde sig också i princip positiv till två andra bygglovsärenden.

Det handlar om ett fritidshusbygge i Båren och en tillbyggnad av ett garage i Bergskalhyttan. Där gav nämnden tjänstemännen i uppdrag att vänta in yttrandena från grannarna och om inga negativa synpunkter kommer in, ska bygglov ges på delegation av tjänstemännen.

Också ett garagebygge i Vitteberg fick positivt svar i sak och där ska ske samråd med byggherren innan startbesked ges.

Byggnadsvård

Vid mötet fick nämnden också ett föredrag om kulturmiljö och byggnadsvård. Andreas Hansen från Värmlands museum var på plats och berättade på temat ”Det moderna Värmland”.

– Det var ett väldigt intressant föredrag, säger Åsa Hååkman Felth och berättar att några av byggnaderna han lyfter fram är exempelvis Trons kapell, Stålvallaskolan och Stjärnhusen vid Skogsryd.

Kommunen har ju fått en del kritik i ämnet byggnadsvård i ärendet med Nykroppa gamla skola – var det därför han var inbjuden?

– Nej, han är ute i alla miljö- och byggnadsnämnderna i kommunerna och föreläser, berättar Åsa Hååkman Felth.

En enig nämnd sa ja till en husägare i Nordmark som ville bygga ett nytt uthus med carport och garage. Eftersom det planerade bygget berör just Nordmark hade länsstyrelsen en del invändningar, både när det gällde utformningen av huset och val av takmaterial.

Nämnden valde att ge bygglov ändå.

– Det finns många hus redan i dag i samma område som avviker. Hela Nordmark är egentligen kulturmärkt men det här ligger i en ytterkant och det finns redan hus där med 60-talstegel och annorlunda stil, säger Åsa Hååkman Felth.

Det planerade bygget ansågs dessutom stämma bra med de hus som redan finns på tomten, som har samma takmaterial.

Ja i princip

Nämnden ställde sig också i princip positiv till två andra bygglovsärenden.

Det handlar om ett fritidshusbygge i Båren och en tillbyggnad av ett garage i Bergskalhyttan. Där gav nämnden tjänstemännen i uppdrag att vänta in yttrandena från grannarna och om inga negativa synpunkter kommer in, ska bygglov ges på delegation av tjänstemännen.

Också ett garagebygge i Vitteberg fick positivt svar i sak och där ska ske samråd med byggherren innan startbesked ges.

Byggnadsvård

Vid mötet fick nämnden också ett föredrag om kulturmiljö och byggnadsvård. Andreas Hansen från Värmlands museum var på plats och berättade på temat ”Det moderna Värmland”.

– Det var ett väldigt intressant föredrag, säger Åsa Hååkman Felth och berättar att några av byggnaderna han lyfter fram är exempelvis Trons kapell, Stålvallaskolan och Stjärnhusen vid Skogsryd.

Kommunen har ju fått en del kritik i ämnet byggnadsvård i ärendet med Nykroppa gamla skola – var det därför han var inbjuden?

– Nej, han är ute i alla miljö- och byggnadsnämnderna i kommunerna och föreläser, berättar Åsa Hååkman Felth.