2015-06-12 12:24

2015-06-12 12:24

Fler sparförslag att vänta för kommunen

FILIPSTAD: Kommunchefen flaggar för fortsatt hårt budgetarbete

Fullmäktige var inte redo för att ta några budgetramar för nästa års budget vid sitt junimöte. Än återstår för mycket att reda ut av förutsättningar och sparförslag.
Och mer av samma, hårda vara är att vänta i höst. Det framgick när kommunchefen Claes Hultgren berättade för politikerna om det ekonomiska läget.

– Det har varit rätt så intensivt nu under våren, sa Claes Hultgren om den pågående budgetprocessen.

Så har också förutsättningarna förändrats dramatiskt under arbetets gång. Från ett beräknat plus på drygt en miljon, löd prognosen strax därpå på ett minus på hela 12 miljoner.

Kraftigt ökat försörjningsstöd, ökade behov i äldreomsorgen och fler barn i skolan är de stora orsakerna bakom omsvängningen.

Så nu måste det sparas – och det räcker inte med 12 miljoner. Kommunen vill ha ett plusresultat på fem miljoner för att ekonomin ska vara hållbar.

FT har redan skrivit om en del av sparförslagen som diskuterats och fler är att vänta, att döma av kommunchefens föredragning. Han var också tydlig med att de förslag som lyfts, är just förslag:

– Inget är fastslaget än hur det blir, det är lätt att det blir uppfattat så, men så är det inte. Vi som är tjänstemän kommer att titta på alla möjligheter som finns. Vi måste ha möjlighet att diskutera saker och sen är det den politiska församlingen här och i nämnderna som får bestämma vad som är rimligt och rätt att göra, säger Claes Hultgren.

Att flytta PH-center till Vikgatan och att flytta näringslivskontoret och bun till kommunhuset är två exempel på sådana förslag, som ännu inte nått fram till politiskt avgörande.

– Det är ett väldigt tufft och besvärligt jobb att klara av det här och allt vi kan göra 2015 underlättar för 2016. Utgångspunkten för allt vårt arbete är att göra förändringar som får så lite konsekvenser som möjligt för den enskilde medborgaren, sa han och tillade att det inte är lätt.

Claes Hultgren varnade också för att det finns flera osäkerhetsfaktorer i budgetbilden, exempelvis hur det går med befolkningsutvecklingen. Han räknar med fortsatt hårt budgetarbete:

– Fortsättning följer till hösten.

– Det har varit rätt så intensivt nu under våren, sa Claes Hultgren om den pågående budgetprocessen.

Så har också förutsättningarna förändrats dramatiskt under arbetets gång. Från ett beräknat plus på drygt en miljon, löd prognosen strax därpå på ett minus på hela 12 miljoner.

Kraftigt ökat försörjningsstöd, ökade behov i äldreomsorgen och fler barn i skolan är de stora orsakerna bakom omsvängningen.

Så nu måste det sparas – och det räcker inte med 12 miljoner. Kommunen vill ha ett plusresultat på fem miljoner för att ekonomin ska vara hållbar.

FT har redan skrivit om en del av sparförslagen som diskuterats och fler är att vänta, att döma av kommunchefens föredragning. Han var också tydlig med att de förslag som lyfts, är just förslag:

– Inget är fastslaget än hur det blir, det är lätt att det blir uppfattat så, men så är det inte. Vi som är tjänstemän kommer att titta på alla möjligheter som finns. Vi måste ha möjlighet att diskutera saker och sen är det den politiska församlingen här och i nämnderna som får bestämma vad som är rimligt och rätt att göra, säger Claes Hultgren.

Att flytta PH-center till Vikgatan och att flytta näringslivskontoret och bun till kommunhuset är två exempel på sådana förslag, som ännu inte nått fram till politiskt avgörande.

– Det är ett väldigt tufft och besvärligt jobb att klara av det här och allt vi kan göra 2015 underlättar för 2016. Utgångspunkten för allt vårt arbete är att göra förändringar som får så lite konsekvenser som möjligt för den enskilde medborgaren, sa han och tillade att det inte är lätt.

Claes Hultgren varnade också för att det finns flera osäkerhetsfaktorer i budgetbilden, exempelvis hur det går med befolkningsutvecklingen. Han räknar med fortsatt hårt budgetarbete:

– Fortsättning följer till hösten.