2015-05-26 06:00

2015-05-26 06:00

Ferlinstatyn firar jubileum

FILIPSTAD: 40 år på soffan

Ferlinstatyn kan vara Sveriges mest fotograferade staty och finns till och med på frimärke – men faktum är att Ferlinsoffan blivit ett så självklart inslag i stadsbilden att 40-årsjubileet gått i stort sett obemärkt förbi.

I söndags firade Ferlin i brons 40 år på soffan.

Den 24 maj 1975 invigdes Ferlinstatyn. Konstnären bakom verket var KG Bejemark.

140 000 kronor hade statyn kostat och vid invigningen deltog såväl konstnären som landshövdingen Rolf Edberg. 2000 åskådare kom för att vara med om avtäckningen. Bland dem fanns Nils systrar, Lisa Sillén och Ruth Hladisch, som var mycket nöjda med vad de såg när täckelset föll:

– Vilket strålande konstverk och statyn är ju slående lik Nils, var deras mening.

Fullmäktiges ordförande Gunnar Sternsjö var också glad och vågade sig på en profetia.

– Statyn bör kunna bli en turistattraktion, som Filipstad så väl behöver.

Snacka om att bli sannspådd. Det kan tyckas ha tagit lång tid att få till statyn av bygdens store son – han dog redan 1961 – men när statyn väl var på plats blev den snabbt en succé. Den folkkäre poeten på en inbjudande soffa blev en kombination som gick hem. Åtskilliga är barnen som blivit fotograferade i knät på Ferlin, som vykortsmotiv var den självklar och den finns till och med på frimärke.

Ann-Brith Hedlund, turistbyråansvarig, tvekar inte en sekund när hon får frågan om vad Ferlinstatyn betytt för Filipstad.

– Väldigt mycket, får jag lov att säga. Fast han var född i Karlstad är Ferlin liksom Filipstad. Jag tror statyn har betytt mycket, i alla fall för den äldre generationen, de yngre kanske inte vet lika bra vem Ferlin var, befarar hon.

Å andra sidan kanske soffan också hjälper till att hålla minnet levande. Har man väl hamnat där vid mannen i hatten, måste man ju liksom ta reda på vem han är.

Ann-Brith Hedlund märker att de flesta besökarna har koll på Ferlin, att han hör ihop med Filipstad och att det finns en berömd staty att hitta till.

Vid invigningen 1975 deltog för övrigt Gunde Johansson, som på senare år också han blivit staty. Gundestatyn har dock en bit kvar till Ferlinstatyns status.

Kan det till och med vara så att Ferlin är så självklar i Filipstad att vi bara därför ”glömde bort” att fira statyns födelsedag?

– Ja, det kanske är så, den ska bara vara där! säger Ann-Brith.

För att Filipstad glömt bort själva Ferlin, så kan det väl ändå inte vara?

– Nej, absolut inte! Han är Filipstad och han sitter där och väntar på besökarna och tar väl hand om dem.

Den 24 maj 1975 invigdes Ferlinstatyn. Konstnären bakom verket var KG Bejemark.

140 000 kronor hade statyn kostat och vid invigningen deltog såväl konstnären som landshövdingen Rolf Edberg. 2000 åskådare kom för att vara med om avtäckningen. Bland dem fanns Nils systrar, Lisa Sillén och Ruth Hladisch, som var mycket nöjda med vad de såg när täckelset föll:

– Vilket strålande konstverk och statyn är ju slående lik Nils, var deras mening.

Fullmäktiges ordförande Gunnar Sternsjö var också glad och vågade sig på en profetia.

– Statyn bör kunna bli en turistattraktion, som Filipstad så väl behöver.

Snacka om att bli sannspådd. Det kan tyckas ha tagit lång tid att få till statyn av bygdens store son – han dog redan 1961 – men när statyn väl var på plats blev den snabbt en succé. Den folkkäre poeten på en inbjudande soffa blev en kombination som gick hem. Åtskilliga är barnen som blivit fotograferade i knät på Ferlin, som vykortsmotiv var den självklar och den finns till och med på frimärke.

Ann-Brith Hedlund, turistbyråansvarig, tvekar inte en sekund när hon får frågan om vad Ferlinstatyn betytt för Filipstad.

– Väldigt mycket, får jag lov att säga. Fast han var född i Karlstad är Ferlin liksom Filipstad. Jag tror statyn har betytt mycket, i alla fall för den äldre generationen, de yngre kanske inte vet lika bra vem Ferlin var, befarar hon.

Å andra sidan kanske soffan också hjälper till att hålla minnet levande. Har man väl hamnat där vid mannen i hatten, måste man ju liksom ta reda på vem han är.

Ann-Brith Hedlund märker att de flesta besökarna har koll på Ferlin, att han hör ihop med Filipstad och att det finns en berömd staty att hitta till.

Vid invigningen 1975 deltog för övrigt Gunde Johansson, som på senare år också han blivit staty. Gundestatyn har dock en bit kvar till Ferlinstatyns status.

Kan det till och med vara så att Ferlin är så självklar i Filipstad att vi bara därför ”glömde bort” att fira statyns födelsedag?

– Ja, det kanske är så, den ska bara vara där! säger Ann-Brith.

För att Filipstad glömt bort själva Ferlin, så kan det väl ändå inte vara?

– Nej, absolut inte! Han är Filipstad och han sitter där och väntar på besökarna och tar väl hand om dem.

Nils Ferlin

Nils Johan Einar Ferlin föddes i Karlstad 1898 och avled i Uppsala 1961.

Till Filipstad kom han som barn 1908 och här bodde han under sin ungdom, tills storstaden Stockholm lockade.

Under tiden i Filipstad skrev han tidningsartiklar och revyvisor men debuten som poet kom senare, 1930, med En döddansares visor.

Källa: