2015-05-19 06:00

2015-05-19 06:00

Omtag i utredning

FILIPSTAD: Bakläxa i nämnden

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda organisationen för sjuksköterskor och undersköterskor för att på bästa sätt ta tillvara deras kompetens.

För detta ville förvaltningen att en extern utredare skulle tillsättas.

Genom ett yrkande av Christer Olsson (M) fick dock frågan, när den togs upp under nämndens möte förra veckan, skickas på återremiss.

Olsson menar att förvaltningen presenterat ett bristfälligt material.

– Underlaget är dåligt förberett, vi har ju inget att ta beslut på. Tror våra tjänstemän att vi politiker går med på något sådant misstar de sig, säger Olsson.

Yrkandet försågs också med tillägget att även kommunrehab ska ingå i utredningen.

För detta ville förvaltningen att en extern utredare skulle tillsättas.

Genom ett yrkande av Christer Olsson (M) fick dock frågan, när den togs upp under nämndens möte förra veckan, skickas på återremiss.

Olsson menar att förvaltningen presenterat ett bristfälligt material.

– Underlaget är dåligt förberett, vi har ju inget att ta beslut på. Tror våra tjänstemän att vi politiker går med på något sådant misstar de sig, säger Olsson.

Yrkandet försågs också med tillägget att även kommunrehab ska ingå i utredningen.