2015-05-18 17:28

2015-05-18 17:29

M och FIP vill utreda förvaltningsflytt till skolan

NYKROPPA: Nya idéer för nytt liv i gammal skola

Om kommunen inte vill ha gamla skolan som skola – då kanske den kan bli lokaler för utbildningsförvaltningen i stället?

Det föreslår Patrik Fornander (M) och Jerry Rothin (FIP) i en gemensam motion till fullmäktige.

Deras förslag är att avbryta rivningsplanerna, för att kolla om det är möjligt att flytta någon kommunal förvaltning eller annan kommunal verksamhet som i dag bedrivs i hyrda lokaler.

Som exempel på en möjlig kandidat för en flytt till Nykroppa tar de barn- och utbildningsförvaltningen, som huserar i hyrda lokaler i dag, men också två förskoleavdelningar som hyrs in i Vasakyrkan. De passar också på att påminna om att fullmäktige tidigare tagit beslut om att kommunen i första hand ska använda sig av sina egna lokaler.

”Bun har ändå för avsikt att se över om tätorten bör avlastas med anledning av den snabba ökningen av nya förskolebarn och elever” skriver motionärerna.

De tror att rekryteringen av personal till förskola och skola underlättas av en utlokalisering till Nykroppa, eftersom det går tåg dit.

Kostar mycket?

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) jublar inte över idén. Han står fast vid att det skulle vara dyrt att sätta skolan i skick:

– Och då blir det helt andra pengar än de 1,5 miljoner kronor vi pratat om. Ska vi ha förvaltningen där måste man ha tillgång till hiss och godkänd ventilation, säger han.

Apropå de där pengarna finns det ju andra åsikter nu i ämnet, byggnadsvårdsföreningen anser inte alls att det behöver kosta så mycket att sätta skolan i skick. Hur har ni räknat?

– Det är klart att vi har gjort beräkningar utifrån en schablon, men jag har ingen anledning att misstro våra tjänstemän. Vi har ju dessutom bytt fastighetschef under tiden och de kom båda fram till samma resultat. Jag tycker man kan fråga också när det kommer en person (från föreningen, reds anm) och tittar runt lite – vad har han för bedömningsgrunder? säger Per Gruvberger.

Motionärerna ger dock föreningen medhåll: ”Kostnaderna för att renovera Nykroppa gamla skolbyggnad har väsentligt överdrivits i hanteringen av ärendet” hävdar de i sin motion.

Deras förslag är att avbryta rivningsplanerna, för att kolla om det är möjligt att flytta någon kommunal förvaltning eller annan kommunal verksamhet som i dag bedrivs i hyrda lokaler.

Som exempel på en möjlig kandidat för en flytt till Nykroppa tar de barn- och utbildningsförvaltningen, som huserar i hyrda lokaler i dag, men också två förskoleavdelningar som hyrs in i Vasakyrkan. De passar också på att påminna om att fullmäktige tidigare tagit beslut om att kommunen i första hand ska använda sig av sina egna lokaler.

”Bun har ändå för avsikt att se över om tätorten bör avlastas med anledning av den snabba ökningen av nya förskolebarn och elever” skriver motionärerna.

De tror att rekryteringen av personal till förskola och skola underlättas av en utlokalisering till Nykroppa, eftersom det går tåg dit.

Kostar mycket?

Kommunalrådet Per Gruvberger (S) jublar inte över idén. Han står fast vid att det skulle vara dyrt att sätta skolan i skick:

– Och då blir det helt andra pengar än de 1,5 miljoner kronor vi pratat om. Ska vi ha förvaltningen där måste man ha tillgång till hiss och godkänd ventilation, säger han.

Apropå de där pengarna finns det ju andra åsikter nu i ämnet, byggnadsvårdsföreningen anser inte alls att det behöver kosta så mycket att sätta skolan i skick. Hur har ni räknat?

– Det är klart att vi har gjort beräkningar utifrån en schablon, men jag har ingen anledning att misstro våra tjänstemän. Vi har ju dessutom bytt fastighetschef under tiden och de kom båda fram till samma resultat. Jag tycker man kan fråga också när det kommer en person (från föreningen, reds anm) och tittar runt lite – vad har han för bedömningsgrunder? säger Per Gruvberger.

Motionärerna ger dock föreningen medhåll: ”Kostnaderna för att renovera Nykroppa gamla skolbyggnad har väsentligt överdrivits i hanteringen av ärendet” hävdar de i sin motion.