2015-05-15 12:01

2015-05-15 12:27

Gamla skolan får ny chans

NYKROPPA: Beslut om rivningslov eller inte skjuts upp

Den gamla skolbyggnaden i Nykroppa beskrivs som ”särskilt beaktansvärd” i en inventering som Värmlands museum gjort och bland ortsborna har många engagerat sig för ett bevarande.
Men kommunen vill riva.
Fast något beslut om rivningslov blev det inte när ansökan togs upp i miljö- och byggnadsnämnden.

En stor grå klump som är dyr i drift och inte längre behövs – eller en imponerande byggnad förknippad med många goda minnen och kulturvärde därtill?

Synen på skolbyggnaden från 1912 varierar stort beroende på perspektivet.

Kommunen vill riva. Upphandlingen av rivningsprojektet är klar, och planen är att den massiva byggnaden ska rivas under sommarlovet nu i år.

Fastighetschefen lämnade in ansökan om rivnngslov i slutet av mars och på onsdagen kom den upp som extra ärende hos miljö- och byggnadsnämnden.

Vill klargöra läget

Men där blev det stopp, åtminstone i dagsläget. Ett yttrande från en byggnadsantikvarie vid Värmlands museum som talar för ett bevarande av fastigheten gjorde ledamöterna osäkra på vad som gäller. Det finns även klassning från en inventering som gjordes 1980, där skolbyggnaden klassas som ”särskilt beaktansvärd”. Hur tungt dessa två saker väger gentemot önskemålet om rivning ska nu utredas.

– Vi vill ha ett klarläggande om vilken rättslig verkan yttrandet från Värmlands museum har i ärendet och hur dokumentet från 1980 påverkar juridiskt, säger Åsa Hååkman-Felth, ordförande i nämnden.

”Betydande värde”

Yttrandet från museet kom i måndags och slutsatsen i detta är solklar: ”ansökan om rivningslov bör avstyrkas” skriver byggnadsantikvarien och hänvisar bland annat till en paragraf i plan- och bygglagen, som säger att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.

”Med sitt läge, sin storlek och tidstypiska arkitektur har byggnaden onekligen ett betydande kulturhistoriskt värde” skriver antikvarien också och påpekar att det inte bara handlar om själva huset om byggnad utan också om vad den berättar om samhället och historien:

”Skolan uppfördes med stora ambitioner och vittnar om ett samhälle med självaktning och en tro på framtiden”, skriver han.

I utlåtandet konstateras också att byggnaden i dag ger ett ”sjangserat intryck” på grund av bristande underhåll, men att skolan ändå behållit sin karaktär och att den borde tas om hand.

”En varsam renovering av byggnaden vore en viktig symbolhandling och av stor miljömässig betydelse.” Och: ”Nykroppa gamla skola representerar kvaliteter och en samhällsbyggarambition som motiverar omhändertagande.”

Nu kommer ärendet upp igen vid ett extrainsatt nämndmöte den 27 maj. Men Åsa Hååkman-Felth räknar inte med att ärendet är slutgiltigt avgjort då, oavsett om det skulle bli ett ja till rivningslov. I bygden finns ett stort engagemang:

Kan överklagas

– Jag är ingen Saida, men sannolikheten är hög att någon vill överklaga och hur lång tid det kan ta att avgöra vet vi inte. Av erfarenhet av tidigare ärenden kan ett ärende som går fort ta en månad, något som går långsamt kan ta ett år, säger

Nämnden var enig om återremissen, som yrkades på av både Marcos Ciscar (M) och Åsa Hååkman-Felth med lite olika formuleringar.

– Känner man sig osäker ska man ta reda på vad som gäller. Det är väl ett sundhetstecken, säger hon.

Per Green, fastighetschef, tar beslutet med ro.

– De vill väl kolla upp så det blir rätt och det är väl ok, säger han.

Han säger att målsättningen fortfarande är att få en rivning till stånd i sommar.

– Blir det överklaganden får vi ta hänsyn till det och se hur vi gör då.

Vad säger du om museets yttrande?

– Det får stå för dem.

Hur kan ni komma fram till så olika slutsats om samma hus?

– Vi tar fram olika underlag som tjänstemän och sedan är det de folkvalda som tar besluten.

En stor grå klump som är dyr i drift och inte längre behövs – eller en imponerande byggnad förknippad med många goda minnen och kulturvärde därtill?

Synen på skolbyggnaden från 1912 varierar stort beroende på perspektivet.

Kommunen vill riva. Upphandlingen av rivningsprojektet är klar, och planen är att den massiva byggnaden ska rivas under sommarlovet nu i år.

Fastighetschefen lämnade in ansökan om rivnngslov i slutet av mars och på onsdagen kom den upp som extra ärende hos miljö- och byggnadsnämnden.

Vill klargöra läget

Men där blev det stopp, åtminstone i dagsläget. Ett yttrande från en byggnadsantikvarie vid Värmlands museum som talar för ett bevarande av fastigheten gjorde ledamöterna osäkra på vad som gäller. Det finns även klassning från en inventering som gjordes 1980, där skolbyggnaden klassas som ”särskilt beaktansvärd”. Hur tungt dessa två saker väger gentemot önskemålet om rivning ska nu utredas.

– Vi vill ha ett klarläggande om vilken rättslig verkan yttrandet från Värmlands museum har i ärendet och hur dokumentet från 1980 påverkar juridiskt, säger Åsa Hååkman-Felth, ordförande i nämnden.

”Betydande värde”

Yttrandet från museet kom i måndags och slutsatsen i detta är solklar: ”ansökan om rivningslov bör avstyrkas” skriver byggnadsantikvarien och hänvisar bland annat till en paragraf i plan- och bygglagen, som säger att en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.

”Med sitt läge, sin storlek och tidstypiska arkitektur har byggnaden onekligen ett betydande kulturhistoriskt värde” skriver antikvarien också och påpekar att det inte bara handlar om själva huset om byggnad utan också om vad den berättar om samhället och historien:

”Skolan uppfördes med stora ambitioner och vittnar om ett samhälle med självaktning och en tro på framtiden”, skriver han.

I utlåtandet konstateras också att byggnaden i dag ger ett ”sjangserat intryck” på grund av bristande underhåll, men att skolan ändå behållit sin karaktär och att den borde tas om hand.

”En varsam renovering av byggnaden vore en viktig symbolhandling och av stor miljömässig betydelse.” Och: ”Nykroppa gamla skola representerar kvaliteter och en samhällsbyggarambition som motiverar omhändertagande.”

Nu kommer ärendet upp igen vid ett extrainsatt nämndmöte den 27 maj. Men Åsa Hååkman-Felth räknar inte med att ärendet är slutgiltigt avgjort då, oavsett om det skulle bli ett ja till rivningslov. I bygden finns ett stort engagemang:

Kan överklagas

– Jag är ingen Saida, men sannolikheten är hög att någon vill överklaga och hur lång tid det kan ta att avgöra vet vi inte. Av erfarenhet av tidigare ärenden kan ett ärende som går fort ta en månad, något som går långsamt kan ta ett år, säger

Nämnden var enig om återremissen, som yrkades på av både Marcos Ciscar (M) och Åsa Hååkman-Felth med lite olika formuleringar.

– Känner man sig osäker ska man ta reda på vad som gäller. Det är väl ett sundhetstecken, säger hon.

Per Green, fastighetschef, tar beslutet med ro.

– De vill väl kolla upp så det blir rätt och det är väl ok, säger han.

Han säger att målsättningen fortfarande är att få en rivning till stånd i sommar.

– Blir det överklaganden får vi ta hänsyn till det och se hur vi gör då.

Vad säger du om museets yttrande?

– Det får stå för dem.

Hur kan ni komma fram till så olika slutsats om samma hus?

– Vi tar fram olika underlag som tjänstemän och sedan är det de folkvalda som tar besluten.