2015-04-20 11:50

2015-04-20 11:50

IVO ifrågasätter fotografering i vården

FILIPSTAD

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ifrågasätter lämpligheten i att en sjukgymnast i Filipstad tog bilder på en av sina patienter, för att visa henne rätt hållning.

Ärendet avslutas dock utan kritik.

Patienten anmälde sjukgymnasten sedan hon av misstag fått se bilder på en helt annan patient, som fanns kvar i sjukgymnastens mobil trots att hon uppgett att hon raderar bilderna när hon visat dem för patienterna.

IVO ifrågasätter lämpligheten i utredningsmetoden men anser inte att det funnits någon risk för patientsäkerheten och tycker inte att någon ytterligare utredning behövs, och avslutar ärendet.

Sjukgymnastens arbetsgivare har uppgett för IVO att man diskuterat metoden i arbetsgruppen och att det inte kommer att ske några mer fotograferingar av patienter.

Ärendet avslutas dock utan kritik.

Patienten anmälde sjukgymnasten sedan hon av misstag fått se bilder på en helt annan patient, som fanns kvar i sjukgymnastens mobil trots att hon uppgett att hon raderar bilderna när hon visat dem för patienterna.

IVO ifrågasätter lämpligheten i utredningsmetoden men anser inte att det funnits någon risk för patientsäkerheten och tycker inte att någon ytterligare utredning behövs, och avslutar ärendet.

Sjukgymnastens arbetsgivare har uppgett för IVO att man diskuterat metoden i arbetsgruppen och att det inte kommer att ske några mer fotograferingar av patienter.