2015-04-20 09:38

2015-04-20 09:40

Fortsatt högtryck för Bergsskolan

FILIPSTAD: Många vill gå tek

Förra hösten satte Bergsskolan nytt antagningsrekord – nu ser skolan vara på god väg att krossa rekordet.
Söktrycket till nästa höst har ökat med nära 20 procent jämfört med i fjol och det går nu 1,3 sökande på varje utbildningsplats.

– Vi ser ett fortsatt högt tryck på våra berginriktade utbildningar. Att våra teknologer är eftertraktade fick vi ett konkret kvitto på i samband med årets traditionella studieresa till Malmfälten för avgångsstudenterna på vårt berginriktade ingenjörsprogram. Både Arbetsförmedlingen Gruv och LKAB vittnade om ett stort rekryteringsbehov av ingenjörer och tekniker, detta trots den avmattning som drabbat gruvindustrin, säger Bergsskolans rektor Jörgen Andersson i ett pressmeddelande.

Inför fjolårets höstterminsstart gick det 1,1 sökande på varje utbildningsplats. Nu är det alltså 1,3 och skolans ledning har gott hopp om att de som kommer in på skolan också kommer in i arbetslivet när de väl klarat av sin utbildning.

Enligt skolan finns det stort intresse från företag som NCC, Skanska, Peab och Sveab att anställa inom bergmaterial- och anläggningsindustrin och de vill gärna ha Bergskolans berg- och anläggningsingenjörer och -tekniker.

Det intresset tror Jörgen Andersson också är viktigt för dem som nu söker till skolan.

– Intresset från internationella giganter som Atlas Copco, Sandvik, Metso och snabbväxande konsultföretag som Åf, Tyréns och Sweco har också uppmärksammats nu senast i samband med våra arbetsmarknadsdagar.

Högst är söktrycket på berg- och anläggning. Något lägre tryck är det mot de metallinriktade utbildningsprogrammen.

Det tror Jörgen Andersson beror på de problem som vissa stål- och verkstadsföretag brottas med. Det gör att - särskilt de yngre studenterna – känner sig osäkra på om det är rätt att satsa på dessa utbildningar.

Han tycker dock det finns skäl att vara mer positiv.

– Vid årets arbetsmarknadsdagar hade vi rekordmånga stål- och verkstadsföretag på plats. Samtliga företags representanter pekade på behovet av att ersätta de medarbetare som går i pension, samtidigt som de underströk hur viktigt det är med goda kunskaper om stålmaterial och hur de framställs och kan bearbetas.

Jörgen Andersson passar också på att puffa för att det går att göra en så kallad sen anmälan till högskolan och det är främst till metallprogrammen skolan kommer att sätta in insatser för att få fler att söka nu på sluttampen.

– Vi ser ett fortsatt högt tryck på våra berginriktade utbildningar. Att våra teknologer är eftertraktade fick vi ett konkret kvitto på i samband med årets traditionella studieresa till Malmfälten för avgångsstudenterna på vårt berginriktade ingenjörsprogram. Både Arbetsförmedlingen Gruv och LKAB vittnade om ett stort rekryteringsbehov av ingenjörer och tekniker, detta trots den avmattning som drabbat gruvindustrin, säger Bergsskolans rektor Jörgen Andersson i ett pressmeddelande.

Inför fjolårets höstterminsstart gick det 1,1 sökande på varje utbildningsplats. Nu är det alltså 1,3 och skolans ledning har gott hopp om att de som kommer in på skolan också kommer in i arbetslivet när de väl klarat av sin utbildning.

Enligt skolan finns det stort intresse från företag som NCC, Skanska, Peab och Sveab att anställa inom bergmaterial- och anläggningsindustrin och de vill gärna ha Bergskolans berg- och anläggningsingenjörer och -tekniker.

Det intresset tror Jörgen Andersson också är viktigt för dem som nu söker till skolan.

– Intresset från internationella giganter som Atlas Copco, Sandvik, Metso och snabbväxande konsultföretag som Åf, Tyréns och Sweco har också uppmärksammats nu senast i samband med våra arbetsmarknadsdagar.

Högst är söktrycket på berg- och anläggning. Något lägre tryck är det mot de metallinriktade utbildningsprogrammen.

Det tror Jörgen Andersson beror på de problem som vissa stål- och verkstadsföretag brottas med. Det gör att - särskilt de yngre studenterna – känner sig osäkra på om det är rätt att satsa på dessa utbildningar.

Han tycker dock det finns skäl att vara mer positiv.

– Vid årets arbetsmarknadsdagar hade vi rekordmånga stål- och verkstadsföretag på plats. Samtliga företags representanter pekade på behovet av att ersätta de medarbetare som går i pension, samtidigt som de underströk hur viktigt det är med goda kunskaper om stålmaterial och hur de framställs och kan bearbetas.

Jörgen Andersson passar också på att puffa för att det går att göra en så kallad sen anmälan till högskolan och det är främst till metallprogrammen skolan kommer att sätta in insatser för att få fler att söka nu på sluttampen.