2015-03-26 06:00

2015-03-26 10:03

Skyddsombud anmäler OLW

FILIPSTAD: Fick inte vara med och planera ny utrustning

Skyddsombuden på OLW tycker att företaget borde ha låtit dem vara med i processen när en ny maskin installerades.
Företaget håller inte med – nu har huvudskyddsombudet gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjt med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

Så har nu skett på OLW.

Det huvudskyddsombudet, som skrivit anmälan, vänder sig emot är – enligt skrivelsen till verket – att företaget installerat en ny potatisklyv utan att låta skyddsombuden vara med i processen när utrustningen planerades, upphandlades och installerades. Enligt skyddsombudet har detta utlovats.

”Blev lovade”

”Vi skyddsombud blev lovade i skyddskommitten att vi skulle få delaktighet i projektet men så blev det inte”, skriver skyddsombudet.

Av skriftväxlingen mellan skyddsombudet och platschefen, som Arbetsmiljöverket fått kopia på, framgår att fabrikschefen inte tyckte att det behövdes något samråd. ”Vi har helt enkelt inte samma syn på hur delaktig du ska vara i det tekniska arbetet innan utrustning installeras” skriver han bland annat.

Riskanalys gjord

Han tycker inte att företaget brutit mot varken arbetsmiljölagen eller kollektivavtalet. Han skriver att han i ett tidigt skede berättat för huvudskyddsombudet att det bara fanns en enda leverantör av den valda utrustningen och att det därför inte fanns några eventuella versioner att diskutera. Han skriver också att en ”ordentlig riskanalys” gjordes tillsammans med skyddsombuden efter installationen och att man lovat att justera eventuella risker och anmärkningar efter den analysen, ”så att maskinen blir så bra som möjligt att jobba med för våra anställda”.

”Alla var överens”

Han skriver också att alla var överens om att inga allvarligare punkter hittats när maskinen – efter riskanalysen – togs i bruk.

Huvudskyddsombudet är inte nöjd med svaret och har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud. Kravet på åtgärder är att ”arbetsgivaren följer lagar och avtal” och att ”skyddsombuden får vara delaktiga vid planering av projekten” samt att ”arbetsgivaren följer de överenskommelser vi har beslutat om i skyddskommittén”.

”Som det är i dag är det bara tomma ord” skriver huvudskyddsombudet.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. Om skyddsombudet inte är nöjt med beskedet kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket.

Så har nu skett på OLW.

Det huvudskyddsombudet, som skrivit anmälan, vänder sig emot är – enligt skrivelsen till verket – att företaget installerat en ny potatisklyv utan att låta skyddsombuden vara med i processen när utrustningen planerades, upphandlades och installerades. Enligt skyddsombudet har detta utlovats.

”Blev lovade”

”Vi skyddsombud blev lovade i skyddskommitten att vi skulle få delaktighet i projektet men så blev det inte”, skriver skyddsombudet.

Av skriftväxlingen mellan skyddsombudet och platschefen, som Arbetsmiljöverket fått kopia på, framgår att fabrikschefen inte tyckte att det behövdes något samråd. ”Vi har helt enkelt inte samma syn på hur delaktig du ska vara i det tekniska arbetet innan utrustning installeras” skriver han bland annat.

Riskanalys gjord

Han tycker inte att företaget brutit mot varken arbetsmiljölagen eller kollektivavtalet. Han skriver att han i ett tidigt skede berättat för huvudskyddsombudet att det bara fanns en enda leverantör av den valda utrustningen och att det därför inte fanns några eventuella versioner att diskutera. Han skriver också att en ”ordentlig riskanalys” gjordes tillsammans med skyddsombuden efter installationen och att man lovat att justera eventuella risker och anmärkningar efter den analysen, ”så att maskinen blir så bra som möjligt att jobba med för våra anställda”.

”Alla var överens”

Han skriver också att alla var överens om att inga allvarligare punkter hittats när maskinen – efter riskanalysen – togs i bruk.

Huvudskyddsombudet är inte nöjd med svaret och har vänt sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud. Kravet på åtgärder är att ”arbetsgivaren följer lagar och avtal” och att ”skyddsombuden får vara delaktiga vid planering av projekten” samt att ”arbetsgivaren följer de överenskommelser vi har beslutat om i skyddskommittén”.

”Som det är i dag är det bara tomma ord” skriver huvudskyddsombudet.