2015-03-19 06:00

2015-03-19 09:35

Trafikverket vill riva bron

LÅNGBAN: Kritik från Inlandsbanans vänner

Trafikverket vill riva en järnvägsbro över riksväg 26 i Långban. Enligt Trafikverket är orsaken till rivningen främst att vägen under bron är så smal att den anses vara en trafiksäkerhetsrisk. Men föreningen Inlandsbanans vänner misstänker att det är en åtgärd i syfte att försvåra ett återöppnande av Inlandsbanans södra del.

Där vägen går under bron smalnar den av. Detta menar Trafikverket är en säkerhetsrisk.

– Det finns en risk att fordon kör i bron, sedan är ju bron byggd år 1938 och inga åtgärder är gjorda på den. Tågtrafiken slutade att gå över bron på 70-talet. Ska det någon gång gå tåg där igen så måste det byggas en ny bro, säger Hans Stråt, projektledare på Trafikverket, som nu fått i uppdrag att riva bron.

Aktuellt tidigare

Enligt honom har det varit aktuellt tidigare att riva den, men då har det inte funnits pengar. Men nu finns det alltså pengar över hos Trafikverket.

Hans Stråt säger till FT att det dock inte finns någon fara för ras från bron.

– Det behövs ingen ny bro utan en funktionsduglig järnväg och det dröjer väldigt länge i sådant fall, det är ganska osäkert om det blir trafik där mer.

Trafikverket har dock inga ritningar på bron och ingenting som styrker bärigheten på den.

– I dag är det högre axellaster på vagnarna och tyngre tåg.

Startar under våren

Under våren räknar han med att rivningen ska starta. Kostnaden för rivningen uppskattar han till cirka en miljon kronor.

– Vägen kommer att hållas öppen, möjligen blir det enkelriktat under rivningsarbetet. Det är oklart hur det ser ut under bron, men det finns ju någon typ av bottenplattor som ska bort och de ligger väldigt nära vägkanten.

Om det blir aktuellt att rusta järnvägen menar han att allt grus på banvallen måste tas bort.

– Sedan lägger man på makadam och betongslipers, man bygger inte en ny järnväg i dag med träslipers.

Ett problem är också att banvallen fått växa igen så det finns åtskilliga rötter i den, detta gör att det blir en humusbildning som försvagar banvallen och gör den mer tjälkänslig.

Kommunen avstår

Filipstads kommun har blivit informerad om planerna. Enligt Inge Nilsson-Piehl, teknisk chef på kommunen, har kommunen ingen synpunkt på detta. Han säger till FT att kommunen givetvis önskar att det skulle gå både järnväg och väg till Lesjöfors, men att han är medveten om att det kostar ganska mycket att rusta upp järnvägen.

Christer Wilhelmsson är ordförande i föreningen Inlandsbanans vänner. När han får höra om Trafikverkets planer så säger han:

– Man får ju en misstanke om att Trafikverket gör detta för att man inte vill satsa på den södra delen av Inlandsbanan. Det är konstigt att det helt plötsligt finns pengar till rivning av bron, just när debatten om södra Inlandsbanan intensifierats.

Han framhåller också att Inge Nilsson-Piehl inte nämner något om att vägar också kostar pengar att bygga.

Den uppblossande debatten kring södra delen av Inlandsbanan kan alltså vara ett skäl till att Trafikverket nu försöker försvåra ett eventuellt återöppnande av järnvägen - genom att riva en viktig bro - menar Wilhelmsson.

Om man ändå måste riva den så menar han att Trafikverket också bör bygga en ny bro på platsen.

Krävs påstötningar

Enligt honom är det inga positiva tongångar från Trafikverket när det gäller Inlandsbanan mellan Mora och Persberg.

– Min förhoppning är väl det jag läste förut om att någon företagare är beredd att satsa flera miljarder kronor på Inlandsbanan. Om man ska få Trafikverket att rusta upp banan så krävs det nog riktiga påstötningar från flera stora företag, säger han.

Föreningen arbetar nu också med en enkät som ska skickas ut till berörda företag, som kan vara intresserade av att frakta gods på den södra delen av Inlandsbanan.

Han menar att järnvägen är en självklar del i infrastrukturen, både för miljöns skull och för industrins skull.

– Vi talar ju om risken för klimatförändringar och miljöproblemen. Och industrin vill ju ha iväg sitt gods mot Västkusten.

Där vägen går under bron smalnar den av. Detta menar Trafikverket är en säkerhetsrisk.

– Det finns en risk att fordon kör i bron, sedan är ju bron byggd år 1938 och inga åtgärder är gjorda på den. Tågtrafiken slutade att gå över bron på 70-talet. Ska det någon gång gå tåg där igen så måste det byggas en ny bro, säger Hans Stråt, projektledare på Trafikverket, som nu fått i uppdrag att riva bron.

Aktuellt tidigare

Enligt honom har det varit aktuellt tidigare att riva den, men då har det inte funnits pengar. Men nu finns det alltså pengar över hos Trafikverket.

Hans Stråt säger till FT att det dock inte finns någon fara för ras från bron.

– Det behövs ingen ny bro utan en funktionsduglig järnväg och det dröjer väldigt länge i sådant fall, det är ganska osäkert om det blir trafik där mer.

Trafikverket har dock inga ritningar på bron och ingenting som styrker bärigheten på den.

– I dag är det högre axellaster på vagnarna och tyngre tåg.

Startar under våren

Under våren räknar han med att rivningen ska starta. Kostnaden för rivningen uppskattar han till cirka en miljon kronor.

– Vägen kommer att hållas öppen, möjligen blir det enkelriktat under rivningsarbetet. Det är oklart hur det ser ut under bron, men det finns ju någon typ av bottenplattor som ska bort och de ligger väldigt nära vägkanten.

Om det blir aktuellt att rusta järnvägen menar han att allt grus på banvallen måste tas bort.

– Sedan lägger man på makadam och betongslipers, man bygger inte en ny järnväg i dag med träslipers.

Ett problem är också att banvallen fått växa igen så det finns åtskilliga rötter i den, detta gör att det blir en humusbildning som försvagar banvallen och gör den mer tjälkänslig.

Kommunen avstår

Filipstads kommun har blivit informerad om planerna. Enligt Inge Nilsson-Piehl, teknisk chef på kommunen, har kommunen ingen synpunkt på detta. Han säger till FT att kommunen givetvis önskar att det skulle gå både järnväg och väg till Lesjöfors, men att han är medveten om att det kostar ganska mycket att rusta upp järnvägen.

Christer Wilhelmsson är ordförande i föreningen Inlandsbanans vänner. När han får höra om Trafikverkets planer så säger han:

– Man får ju en misstanke om att Trafikverket gör detta för att man inte vill satsa på den södra delen av Inlandsbanan. Det är konstigt att det helt plötsligt finns pengar till rivning av bron, just när debatten om södra Inlandsbanan intensifierats.

Han framhåller också att Inge Nilsson-Piehl inte nämner något om att vägar också kostar pengar att bygga.

Den uppblossande debatten kring södra delen av Inlandsbanan kan alltså vara ett skäl till att Trafikverket nu försöker försvåra ett eventuellt återöppnande av järnvägen - genom att riva en viktig bro - menar Wilhelmsson.

Om man ändå måste riva den så menar han att Trafikverket också bör bygga en ny bro på platsen.

Krävs påstötningar

Enligt honom är det inga positiva tongångar från Trafikverket när det gäller Inlandsbanan mellan Mora och Persberg.

– Min förhoppning är väl det jag läste förut om att någon företagare är beredd att satsa flera miljarder kronor på Inlandsbanan. Om man ska få Trafikverket att rusta upp banan så krävs det nog riktiga påstötningar från flera stora företag, säger han.

Föreningen arbetar nu också med en enkät som ska skickas ut till berörda företag, som kan vara intresserade av att frakta gods på den södra delen av Inlandsbanan.

Han menar att järnvägen är en självklar del i infrastrukturen, både för miljöns skull och för industrins skull.

– Vi talar ju om risken för klimatförändringar och miljöproblemen. Och industrin vill ju ha iväg sitt gods mot Västkusten.

Inlandsbanan:

Går från Kristinehamn till Gällivare, totalt ca 130 mil.

Delen mellan Mora och Gällivare är öppen för både godstrafik och persontrafik, denna del förvaltas av Inlandsbanan AB.

Södra delen mellan Mora och Persberg är nedlagd och förvaltas av Trafikverket.

Delen mellan Filipstad och Kristinehamn är öppen för trafik och förvaltas också av Trafikverket.

Källa: Trafikverket

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.