2015-03-13 16:30

2015-03-13 16:30

Förslag om utökad öppettid

FILIPSTAD: Ungmoderater inspirerade vuxenmoderat

Ungdomens hus borde få längre öppettider.
Det förslaget kommer från de lokala ung-moderaterna – nu landar den i fullmäktige i form av en motion, undertecknad av Christer Olsson.

FT skrev nyligen om MUF-avdelningen i Filipstad och vad den har på gång. Nu har ett av förslagen som dryftades då tagit ett steg närmare den kommunala beslutsapparaten. ”Vuxenmoderaten” Christer Olsson tog upp idén, och har nu lämnat in den till fullmäktige som en motion.

Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat öppethållande av Ungdomens hus. Bakgrunden till detta är att fler och fler umga hittat dit.

”Ungdomens Hus har succesivt ökat sitt besöksantal och är en mycket populär mötesplats för ungdomar i Filipstads kommun, egentligen den enda om man inte är föreningsaktiv på annat sätt” skriver Christer Olsson.

I motionen upplyses också om vad man egentligen gör på Ungdomens hus:

”Här finns möjlighet till en rad olika aktiviteter, såsom spel, datorer, deltagande i events av skilda slag etc. etc. och kanske det viktigaste av allt, att det är just en samlingsplats för ungdomar att umgås och lära känna andra. Ungdomens hus har också en stor betydelse när det gäller integrationen av ungdomar från andra länder. Här ges möjlighet till social kontakt och inblick i hur det svenska samhället fungerar.”

I motionen framhålls också att verksamheten på Ungdomens hus ger ungdomarna ett alternativ till att vara nere i centrum på kvällarna.

FT skrev nyligen om MUF-avdelningen i Filipstad och vad den har på gång. Nu har ett av förslagen som dryftades då tagit ett steg närmare den kommunala beslutsapparaten. ”Vuxenmoderaten” Christer Olsson tog upp idén, och har nu lämnat in den till fullmäktige som en motion.

Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat öppethållande av Ungdomens hus. Bakgrunden till detta är att fler och fler umga hittat dit.

”Ungdomens Hus har succesivt ökat sitt besöksantal och är en mycket populär mötesplats för ungdomar i Filipstads kommun, egentligen den enda om man inte är föreningsaktiv på annat sätt” skriver Christer Olsson.

I motionen upplyses också om vad man egentligen gör på Ungdomens hus:

”Här finns möjlighet till en rad olika aktiviteter, såsom spel, datorer, deltagande i events av skilda slag etc. etc. och kanske det viktigaste av allt, att det är just en samlingsplats för ungdomar att umgås och lära känna andra. Ungdomens hus har också en stor betydelse när det gäller integrationen av ungdomar från andra länder. Här ges möjlighet till social kontakt och inblick i hur det svenska samhället fungerar.”

I motionen framhålls också att verksamheten på Ungdomens hus ger ungdomarna ett alternativ till att vara nere i centrum på kvällarna.