2015-03-06 17:38

2015-03-06 17:38

SD-politikerhoppar av

FILIPSTAD

Stefan Johansson (SD) lämnar sina politiska uppdrag i kommunen.

Han har avsagt sig sina platser i såväl fullmäktige som i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Nu kommer fullmäktige att få utse en ny SD-ledamot i de båda nämnderna.

Vem som ska ta över hans plats i kommunfullmäktige blir en fråga för länsstyrelsen – den intressantaste frågan är om det finns några mer namn kvar att hämta på det fastställda valprotokollet. Gör det inte det, blir det en tom stol i fullmäktige.

Han har avsagt sig sina platser i såväl fullmäktige som i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Nu kommer fullmäktige att få utse en ny SD-ledamot i de båda nämnderna.

Vem som ska ta över hans plats i kommunfullmäktige blir en fråga för länsstyrelsen – den intressantaste frågan är om det finns några mer namn kvar att hämta på det fastställda valprotokollet. Gör det inte det, blir det en tom stol i fullmäktige.