2015-03-05 06:00

2015-03-13 14:02

Ja till husbåten

DAMMTJÄRN: Miljödomstolen ger dem rätt

Eilert Eriksson och sonen Henric Wåde har vunnit en stor seger. Mark- och miljödomstolen ger dem rätt mot länsstyrelsen – de ska få strandskyddsdispens för den berömda husflotten i Dammtjärn.
– Det är kul att de också ser möjligheterna, säger Henric.

Domen kom på tisdagen och går helt i familjeföretagets favör.

Länsstyrelsens beslut upphävs. I stället fastställs miljö- och byggnadsnämndens beslut, som gav strandskyddsdispens för husbåten Carl.

– Det var en positiv nyhet, säger Henric. Nu vankas det vår!

Positiv påverkan

Mark- och miljödomstolen kommer fram till att det är ”självklart att en eventuell fiskeverksamhet i närområdet måste bedrivas i Dammtjärnen, alltså inom strandskyddsområde”. Domstolen anser också att flottens inverkan på det biologiska livet är ”högst marginell” och att inverkan på allemansrätten är ”mycket begränsad”.

”Det skulle”, skriver domstolen i domen, ”till och med kunna hävdas att åtgärden har viss positiv effekt för allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv på platsen”.

Detta är vad Eilert och Henric hävdat hela tiden. Efter många om och men fick de strandskyddsdispens av kommunen för sin husbåt, men detta beslut revs upp av länsstyrelsen. Nu blir i stället länsstyrelsens beslut upphävt av mark- och miljödomstolen.

Domstol på besök

Henric tror att en nyckelfråga i sammanhanget är att domstolen kom ut och tittade på plats. Det var nu i januari.

– Länsstyrelsen kom aldrig ut och tittade innan de tog sitt beslut. Däremot var de med nu. Men domstolen förstod oss, vad vi menade och vad vi försöker göra, säger Henric.

Ser möjligheterna

Han fick uppfattningen att länsstyrelsen var rädd för att det skulle bli små husbåtar i varenda tjärn om man sa ja i ett fall, men han tycker inte man kan resonera så.

– Man måste ju se från fall till fall, konstaterar han.

Husbåten Carl är en del i ett större sammanhang. Dels kompletterar den Toppgrillens verksamhet. Dels kompletterar fisketurismen i tjärnen övriga satsningar i området, till exempel kan man göra en vandringsled från Kalhyttan till Brattfors.

– Man måste se möjligheterna. Både far och jag försöker göra det. Hade vi gett upp för första bästa motgång hade vi inte varit kvar här, säger Henric.

Glad och förvånad

Hannes Fellsman, kommunens miljöchef, har läst domen och är glad – och överraskad.

– På många sätt är det här en glädjande dom, även om den är mycket förvånande. Jag ser det nästan som prejudicerande att domstolen går emot länsstyrelsen i en sån här fråga. Vi hoppas att den här domen håller!

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskydd togs av politikerna, faktiskt emot tjänstemännens rekommendation till beslut. Tjänstemännen lutade sig då mot praxis från tidigare liknande fall.

Om domen inte överklagas är nu första steget avklarat, för en sjösättning till våren.

– Vi lägger väl i husbåten och försöker fortsätta där vi var för två år sen. Det är kul att vi får chansen, säger Henric.

– Jag funderar på att dra ut den på isen direkt, för att glädja folk i Filipstad! säger Eilert med ett brett leende.

Domen kom på tisdagen och går helt i familjeföretagets favör.

Länsstyrelsens beslut upphävs. I stället fastställs miljö- och byggnadsnämndens beslut, som gav strandskyddsdispens för husbåten Carl.

– Det var en positiv nyhet, säger Henric. Nu vankas det vår!

Positiv påverkan

Mark- och miljödomstolen kommer fram till att det är ”självklart att en eventuell fiskeverksamhet i närområdet måste bedrivas i Dammtjärnen, alltså inom strandskyddsområde”. Domstolen anser också att flottens inverkan på det biologiska livet är ”högst marginell” och att inverkan på allemansrätten är ”mycket begränsad”.

”Det skulle”, skriver domstolen i domen, ”till och med kunna hävdas att åtgärden har viss positiv effekt för allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv på platsen”.

Detta är vad Eilert och Henric hävdat hela tiden. Efter många om och men fick de strandskyddsdispens av kommunen för sin husbåt, men detta beslut revs upp av länsstyrelsen. Nu blir i stället länsstyrelsens beslut upphävt av mark- och miljödomstolen.

Domstol på besök

Henric tror att en nyckelfråga i sammanhanget är att domstolen kom ut och tittade på plats. Det var nu i januari.

– Länsstyrelsen kom aldrig ut och tittade innan de tog sitt beslut. Däremot var de med nu. Men domstolen förstod oss, vad vi menade och vad vi försöker göra, säger Henric.

Ser möjligheterna

Han fick uppfattningen att länsstyrelsen var rädd för att det skulle bli små husbåtar i varenda tjärn om man sa ja i ett fall, men han tycker inte man kan resonera så.

– Man måste ju se från fall till fall, konstaterar han.

Husbåten Carl är en del i ett större sammanhang. Dels kompletterar den Toppgrillens verksamhet. Dels kompletterar fisketurismen i tjärnen övriga satsningar i området, till exempel kan man göra en vandringsled från Kalhyttan till Brattfors.

– Man måste se möjligheterna. Både far och jag försöker göra det. Hade vi gett upp för första bästa motgång hade vi inte varit kvar här, säger Henric.

Glad och förvånad

Hannes Fellsman, kommunens miljöchef, har läst domen och är glad – och överraskad.

– På många sätt är det här en glädjande dom, även om den är mycket förvånande. Jag ser det nästan som prejudicerande att domstolen går emot länsstyrelsen i en sån här fråga. Vi hoppas att den här domen håller!

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskydd togs av politikerna, faktiskt emot tjänstemännens rekommendation till beslut. Tjänstemännen lutade sig då mot praxis från tidigare liknande fall.

Om domen inte överklagas är nu första steget avklarat, för en sjösättning till våren.

– Vi lägger väl i husbåten och försöker fortsätta där vi var för två år sen. Det är kul att vi får chansen, säger Henric.

– Jag funderar på att dra ut den på isen direkt, för att glädja folk i Filipstad! säger Eilert med ett brett leende.