2015-03-04 17:00

2015-03-13 14:02

Eilert får rätt om husbåten

DAMMTJÄRN: Länsstyrelsen gjorde fel

Eilert Eriksson och Henric Wåde har vunnit en stor seger.

Mark- och miljödomstolen ger dem rätt mot länsstyrelsen – de får strandskyddsdispens för den berömda husflotten i Dammtjärn.

Domen kom på tisdagen och går helt i familjeföretagets favör.

Länsstyrelsens beslut upphävs och i stället fastställs miljö- och byggnadsnämndens beslut, som gav strandskyddsdispens för husbåten Carl.

Mark- och miljödomstolen kommer fram till att det är ”självklart att en eventuell fiskeverksamhet i närområdet måste bedrivas i Dammtjärnen, alltså inom strandskyddsområde”.

Domstolen anser också att flottens inverkan på det biologiska livet är ”högst marginell” och att inverkan på allemansrätten är ”mycket begränsad”.

”Det skulle”, skriver domstolen i domen, ”till och med kunna hävdas att åtgärden har viss positiv effekt för allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv på platsen”.

– Det är kul att de också ser möjligheterna, säger Henric Wåde.

Om domen inte överklagas – det ska i så fall ske senast den 24 mars – är första steget avklarat för en sjösättning till våren.

Domen kom på tisdagen och går helt i familjeföretagets favör.

Länsstyrelsens beslut upphävs och i stället fastställs miljö- och byggnadsnämndens beslut, som gav strandskyddsdispens för husbåten Carl.

Mark- och miljödomstolen kommer fram till att det är ”självklart att en eventuell fiskeverksamhet i närområdet måste bedrivas i Dammtjärnen, alltså inom strandskyddsområde”.

Domstolen anser också att flottens inverkan på det biologiska livet är ”högst marginell” och att inverkan på allemansrätten är ”mycket begränsad”.

”Det skulle”, skriver domstolen i domen, ”till och med kunna hävdas att åtgärden har viss positiv effekt för allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv på platsen”.

– Det är kul att de också ser möjligheterna, säger Henric Wåde.

Om domen inte överklagas – det ska i så fall ske senast den 24 mars – är första steget avklarat för en sjösättning till våren.