2015-02-27 11:12

2015-03-13 14:02

Stort varsel på Fimek

FILIPSTAD: Förhandlar om att halvera personalstyrkan

Fimek varslar 28 kollektivanställda och 8 tjänstemän om uppsägning. Det innebär att företaget riskerar att halveras personalmässigt – igen.

I dag har Fimek 71 anställda. Varslet, som MBL-förhandlas inom kort, rör 36 av dem. Då ska man ha i minnet att Fimek redan under 2012 och 2013 halverade den dåvarande personalstyrkan: innan varslen som lades då hade företaget 135 anställda.

Och nu kan det alltså bli en halvering igen.

– Ja, det kan bli det, och det kan tyckas mycket, men det är mycket som pågår och allt sammantaget innebär det det här, säger Anders Blomgren, VD.

En del av varslet beror på att man tänker koncentrera verksamheten till en fastighet. I dag har Fimek lokaler både på södra industriområdet och vid Östra vägen. Det handlar också om att ställa om till en bredare kundbas, från att ha varit helt beroende av fordonsindustrin.

– Vi har varit lyckosamma under 2014 och vi fortsätter nu, och hoppas på att kunna minska varslet. Problemet i vår bransch är att det tar tid att få in nya kontrakt. Det kan vara ledtider på ett till två år, innan vi har ny produktion i gång.

Breddningen ska ge ökad trygghet, men ställer också nya krav på personalens kompetens.

– Vi har nya projekt som ställer en hel del andra krav på personalen än vi är vana vid.

Genom varslen vill företaget ”skaffa sig flexibiliteten att kunna investera i rätt kompetens inför framtiden”.

– Först och främst vill vi ju utveckla den personal vi har, absolut. I de fall det inte går eller där det är väldigt stor skillnad får vi se hur vi hanterar det. Det vi gör nu är att skapa mer flexibilitet inför framtiden.

Det finns fortfarande chans att varslet krymper.

– Är vi lyckosamma i nya kontrakt finns det absolut en möjlighet att vi kan ta tillbaka en del av varslet.

I dag har Fimek 71 anställda. Varslet, som MBL-förhandlas inom kort, rör 36 av dem. Då ska man ha i minnet att Fimek redan under 2012 och 2013 halverade den dåvarande personalstyrkan: innan varslen som lades då hade företaget 135 anställda.

Och nu kan det alltså bli en halvering igen.

– Ja, det kan bli det, och det kan tyckas mycket, men det är mycket som pågår och allt sammantaget innebär det det här, säger Anders Blomgren, VD.

En del av varslet beror på att man tänker koncentrera verksamheten till en fastighet. I dag har Fimek lokaler både på södra industriområdet och vid Östra vägen. Det handlar också om att ställa om till en bredare kundbas, från att ha varit helt beroende av fordonsindustrin.

– Vi har varit lyckosamma under 2014 och vi fortsätter nu, och hoppas på att kunna minska varslet. Problemet i vår bransch är att det tar tid att få in nya kontrakt. Det kan vara ledtider på ett till två år, innan vi har ny produktion i gång.

Breddningen ska ge ökad trygghet, men ställer också nya krav på personalens kompetens.

– Vi har nya projekt som ställer en hel del andra krav på personalen än vi är vana vid.

Genom varslen vill företaget ”skaffa sig flexibiliteten att kunna investera i rätt kompetens inför framtiden”.

– Först och främst vill vi ju utveckla den personal vi har, absolut. I de fall det inte går eller där det är väldigt stor skillnad får vi se hur vi hanterar det. Det vi gör nu är att skapa mer flexibilitet inför framtiden.

Det finns fortfarande chans att varslet krymper.

– Är vi lyckosamma i nya kontrakt finns det absolut en möjlighet att vi kan ta tillbaka en del av varslet.