2015-02-26 06:00

2015-03-13 14:02

Fortsatt trygga resor utlovas

FILIPSTAD: Uppskattad service blir kvar i nuvarande form minst till 2016

KÖR VIDARE. Den gula bussen är liten men välkommen. Det är servicelinjen som anländer till vårdcentralen och snart har chauffören Ulf Tranberg hjälpt nya resenärer ombord. Nu går färden mot Centralsjukhuset.

Servicelinjen är uppskattad och när en förändring av linjen började diskuteras, blev det snart stor oro ute i länet.

FT ringde upp Peter Wretman, chef för kollektivtrafikenheten på Region Värmland, för att reda ut vad som egentligen är sagt och hur det är tänkt att bli.

Peter Wretman börjar med att reda ut varför frågan om servicelinjernas utformning över huvud taget kommit upp till diskussion.

– För ett antal år sedan kunde man konstatera att de fordon vi har i vanlig kollektivtrafik inte hade bra tillgänglighet för personer som av olika anledningar har en funktionsnedsättning. Då inrättade man servicelinjen, som en del i den allmänna kollektivtrafiken, och den går parallellt med de vanliga linjerna. Servicelinjen ingår i den vanliga linjetrafiken, men har hållplatser vid vårdcentralerna.

Nya förutsättningar

– I samband med upphandlingen av de nya bussarna i kollektivtrafiken nu vid årsskiftet har vi upphandlat fordon som har bättre tillgänglighet för personer med funktionshinder. Därmed är en av förutsättningarna när man etablerade servicelinjen, att de ordinarie bussarna inte är riktigt anpassade för funktionshindrade – då har de förändrats. Då måste vi titta över hur vi ska utveckla trafiken, när det finns möjlighet att åka med de vanliga bussarna. Hur ser resebehoven ut, hur ska vi utveckla servicelinjen och även sjukresorna.

Kvar minst till 2016

Något beslut om nedläggning är inte fattat, vilket en del organisationer uppfattat det som. Det är dock inte heller bestämt exakt hur servicelinjen ska vara utformad i framtiden.

Hur länge blir servicelinjen kvar i nuvarande form?

– Servicelinjen kommer att finnas kvar 2015 och 2016 och längre om det finns behov. Vi kommer att titta på hur vi kan utveckla och effektivisera, kan vi samordna transporter och hitta andra sätt att lösa transportbehoven som föreligger? Än så länge är servicelinjen en del i den allmänna kollektivtrafiken och den är öppen för alla, säger Peter Wretman.

Hur är det tänkt att fungera i framtiden med servicelinjen?

– Det är det vi börjat att gemensamt titta över. Förutsättningen är förändrad, och vi vill titta på hur vi kan utveckla verksamheten.

Du säger utveckling – det brukar inte betyda nedläggning, så varför har det blivit så stor oro kring den här frågan?

– Kommunikation är svårt! Man kan bara konstatera att vi har inte lyckats i kommunikationen på ett bra sätt och det har blivit lite uppförsbacke att prata med dem som det berör. Vi ska förändra och då förmodar jag att man känt oro och det måste vi ta på allvar, och därför vara extra tydliga med att tala om hur vi ska arbeta nu. Det kan bli förändringar men jag hoppas att det blir en förbättring så att alla blir nöjda. Vi har en dialog nu med representanter för de olika grupperna. Utgångspunkten är de resebehov som finns och de är fortfarande i centrum.

Gemensam styrgrupp

”Ingen servicetrafik ska försvinna utan att vi i Region Värmland, Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland först gemensamt är överens om att vi har säkerställt en trygg resa för dig som behöver oss” skriver Peter Wretman, biträdande landstingsdirektören Harald Ludviksen och Värmlandstrafiks VD Lars Bull i en gemensam debattartikel i NWT.

Vad händer nu?

– Vi har en styrgrupp där vi diskuterar olika möjligheter, hur vi kan utveckla verksamheten och vilka alternativ som finns. Inget är klart än. Vi har ett möte på fredag där vi ska titta närmare på en arbetsplan och vi har möten inplanerade under våren. Vi har också sagt att vi ska prova lite olika varianter, och testa först om vi vill göra något nytt och ta det steg för steg.

Peter Wretman börjar med att reda ut varför frågan om servicelinjernas utformning över huvud taget kommit upp till diskussion.

– För ett antal år sedan kunde man konstatera att de fordon vi har i vanlig kollektivtrafik inte hade bra tillgänglighet för personer som av olika anledningar har en funktionsnedsättning. Då inrättade man servicelinjen, som en del i den allmänna kollektivtrafiken, och den går parallellt med de vanliga linjerna. Servicelinjen ingår i den vanliga linjetrafiken, men har hållplatser vid vårdcentralerna.

Nya förutsättningar

– I samband med upphandlingen av de nya bussarna i kollektivtrafiken nu vid årsskiftet har vi upphandlat fordon som har bättre tillgänglighet för personer med funktionshinder. Därmed är en av förutsättningarna när man etablerade servicelinjen, att de ordinarie bussarna inte är riktigt anpassade för funktionshindrade – då har de förändrats. Då måste vi titta över hur vi ska utveckla trafiken, när det finns möjlighet att åka med de vanliga bussarna. Hur ser resebehoven ut, hur ska vi utveckla servicelinjen och även sjukresorna.

Kvar minst till 2016

Något beslut om nedläggning är inte fattat, vilket en del organisationer uppfattat det som. Det är dock inte heller bestämt exakt hur servicelinjen ska vara utformad i framtiden.

Hur länge blir servicelinjen kvar i nuvarande form?

– Servicelinjen kommer att finnas kvar 2015 och 2016 och längre om det finns behov. Vi kommer att titta på hur vi kan utveckla och effektivisera, kan vi samordna transporter och hitta andra sätt att lösa transportbehoven som föreligger? Än så länge är servicelinjen en del i den allmänna kollektivtrafiken och den är öppen för alla, säger Peter Wretman.

Hur är det tänkt att fungera i framtiden med servicelinjen?

– Det är det vi börjat att gemensamt titta över. Förutsättningen är förändrad, och vi vill titta på hur vi kan utveckla verksamheten.

Du säger utveckling – det brukar inte betyda nedläggning, så varför har det blivit så stor oro kring den här frågan?

– Kommunikation är svårt! Man kan bara konstatera att vi har inte lyckats i kommunikationen på ett bra sätt och det har blivit lite uppförsbacke att prata med dem som det berör. Vi ska förändra och då förmodar jag att man känt oro och det måste vi ta på allvar, och därför vara extra tydliga med att tala om hur vi ska arbeta nu. Det kan bli förändringar men jag hoppas att det blir en förbättring så att alla blir nöjda. Vi har en dialog nu med representanter för de olika grupperna. Utgångspunkten är de resebehov som finns och de är fortfarande i centrum.

Gemensam styrgrupp

”Ingen servicetrafik ska försvinna utan att vi i Region Värmland, Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland först gemensamt är överens om att vi har säkerställt en trygg resa för dig som behöver oss” skriver Peter Wretman, biträdande landstingsdirektören Harald Ludviksen och Värmlandstrafiks VD Lars Bull i en gemensam debattartikel i NWT.

Vad händer nu?

– Vi har en styrgrupp där vi diskuterar olika möjligheter, hur vi kan utveckla verksamheten och vilka alternativ som finns. Inget är klart än. Vi har ett möte på fredag där vi ska titta närmare på en arbetsplan och vi har möten inplanerade under våren. Vi har också sagt att vi ska prova lite olika varianter, och testa först om vi vill göra något nytt och ta det steg för steg.

Servicelinjen – så funkar den

Servicelinjen består av minibussar som skjutsar patienter mellan vårdcentralerna ute i länet och sjukhusen.

I Filipstad kör bussen till och från Centralsjukhuset i Karlstad. Man kan kliva på antingen vid landstingets vårdcentral eller vid bussterminalen.

En enkel resa kostar 25 kronor och alla som ska till eller från ett vårdbesök får åka med.

Servicelinjen som kör Filipstad – Molkom – Karlstad har bussnummer 450. Den stannar även i bland annat Brattfors, Lindfors och Blombacka. Bussarna är handikappanpassade och resan bokas i förväg hos Värmlandstrafik. De går endast på vardagar men då två turer per dag. Den första går från vårdcentralen 7.30 och den andra 11.15.

Källa: Värmlandstrafik