2015-02-19 06:00

2015-02-19 11:17

Företag krävs på 100 000

FILIPSTAD: Strafföreläggande efter olycka på jobbet

Ett industriföretag i Filipstad har fått ett strafföreläggande på 100 000 kronor.
Anledning: åklagaren anser att företaget gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott. Misstanken uppstod efter en olycka vid företaget.

En anställd skadades på jobbet när han fastnade med handen i en maskin. Han skulle undersöka varifrån ett missljud i maskinen kom och fastnade då med vänsterhanden i maskinens drivrem. Det ledde till skador på tre fingrar.

Men arbetsplatsolyckan hade inte behövt ske: maskinen saknade enligt åklagaren skydd, som ska finnas för att man inte ska kunna komma åt de rörliga – och farliga – delarna i maskinen när den är i gång.

Åklagaren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver i strafföreläggandet att företrädare för bolaget ”av oaktsamhet åsidosatt” vad de enligt arbetsmiljölagen borde ha gjort, för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det var enligt åklagaren detta som orsakade mannens skador, som anses som ”inte ringa”.

100 000 kronor är strafföreläggandet på och beslutet om detta togs den 11 februari i år. Olyckan skedde för lite drygt ett år sedan.

En anställd skadades på jobbet när han fastnade med handen i en maskin. Han skulle undersöka varifrån ett missljud i maskinen kom och fastnade då med vänsterhanden i maskinens drivrem. Det ledde till skador på tre fingrar.

Men arbetsplatsolyckan hade inte behövt ske: maskinen saknade enligt åklagaren skydd, som ska finnas för att man inte ska kunna komma åt de rörliga – och farliga – delarna i maskinen när den är i gång.

Åklagaren vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål skriver i strafföreläggandet att företrädare för bolaget ”av oaktsamhet åsidosatt” vad de enligt arbetsmiljölagen borde ha gjort, för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det var enligt åklagaren detta som orsakade mannens skador, som anses som ”inte ringa”.

100 000 kronor är strafföreläggandet på och beslutet om detta togs den 11 februari i år. Olyckan skedde för lite drygt ett år sedan.