2015-02-09 17:23

2015-03-13 14:02

Minister ska diskutera unga jobb med kommunerna

FILIPSTAD: Ylva Johansson besöker Värmland

På onsdag kommer arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) hon till Karlstad för ett möte med företrädare för alla värmländska kommuner.
Från Filipstads kommun deltar kommunalrådet och Tony Skoglund, verksamhetsledare på arbetsmarknadsenheten.

– Framför allt kommer det att handla om ungdomsarbetslösheten, säger Per Gruvberger, som är den politiska representanten från Filipstad i sammanhanget.

Möjligheten att fånga upp dem som hoppat av gymnasiet är något han vill lyfta.

– De måste komma i gång i livet ändå, antingen om det sker via obligatoriskt gymnasium eller på något annat sätt, säger han.

Arbetsmarknadsministern har satt upp som mål att träffa alla Sveriges kommuner för att diskutera just ungdomsarbetslösheten. Syftet är enligt ett pressmeddelande ”att utbyta erfarenheter med varandra, ta del av goda lokala exempel och samtala om hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten”.

Situationen varierar förstås mellan olika kommuner. Filipstad hör till de kommuner som dels har en hög andel unga utan jobb, dels har en lite speciell situation med tanke på det stora flyktingmottagandet.

– För våra ensamkommande pojkar gäller det att hitta utbildningsvägar så de får en ärlig chans att gå gymnasiet, säger Per Gruvberger.

Också integrationsfrågor vill han därför diskutera med ministern.

Även LO uppmärksammar i dagarna ungas situation. Enligt deras rapport gick 3600 ungdomar mellan 16 och 25 år utan vare sig jobb eller studier i länet 2012.

– Nu vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Garantin för att ingen ungdom ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet.

– Framför allt kommer det att handla om ungdomsarbetslösheten, säger Per Gruvberger, som är den politiska representanten från Filipstad i sammanhanget.

Möjligheten att fånga upp dem som hoppat av gymnasiet är något han vill lyfta.

– De måste komma i gång i livet ändå, antingen om det sker via obligatoriskt gymnasium eller på något annat sätt, säger han.

Arbetsmarknadsministern har satt upp som mål att träffa alla Sveriges kommuner för att diskutera just ungdomsarbetslösheten. Syftet är enligt ett pressmeddelande ”att utbyta erfarenheter med varandra, ta del av goda lokala exempel och samtala om hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten”.

Situationen varierar förstås mellan olika kommuner. Filipstad hör till de kommuner som dels har en hög andel unga utan jobb, dels har en lite speciell situation med tanke på det stora flyktingmottagandet.

– För våra ensamkommande pojkar gäller det att hitta utbildningsvägar så de får en ärlig chans att gå gymnasiet, säger Per Gruvberger.

Också integrationsfrågor vill han därför diskutera med ministern.

Även LO uppmärksammar i dagarna ungas situation. Enligt deras rapport gick 3600 ungdomar mellan 16 och 25 år utan vare sig jobb eller studier i länet 2012.

– Nu vilar ett stort ansvar på den nya regeringen. Garantin för att ingen ungdom ska gå utan arbete, utbildning eller praktik längre än 90 dagar får inte stanna vid ett snyggt förpackat vallöfte, säger Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet.