2015-01-30 17:37

2015-03-13 14:02

Striden om gamla skolan fortsätter

NYKROPPA: Föreningslivet säger ifrån

Gamla skolan i Nykroppa har ett rivningshot tungt vilande över sig.

Men i bygden finns många som vill stoppa kommunens planer. I en skrivelse framför sex olika föreningar och grupper sina gemensamma synpunkter.

Konrad-gruppen, Nykroppa Framtid, Närmiljögruppen, Kroppa IF, Hembygdsföreningen och Nykroppa IBK är grupperingarna som undertecknat skrivelsen till kommunen.

Förslaget som gått till kommunstyrelsen är att göra skolan till ett allaktivtetshus.

Ungdomsgård, samlingslokal, turistinformation, café, skollokaler för slöjd och hemkunskap, hemtjänstkontor, träningslokal, kontorslokaler för företag och kommunala tjänstemän, second hand-butik och konstutställningar är några av förslagen på vad man skulle kunna ha i huset.

”Det råder som synes inte brist på idéer” skriver föreningarna och påminner om att kostnaden för att rusta upp skolbyggnaden är ungefär lika stor som en rivningskostnad skulle bli. Och: ”Det är en oerhörd kapitalförstöring att riva en så värdefull och välbyggd byggnad”.

Konrad-gruppen, Nykroppa Framtid, Närmiljögruppen, Kroppa IF, Hembygdsföreningen och Nykroppa IBK är grupperingarna som undertecknat skrivelsen till kommunen.

Förslaget som gått till kommunstyrelsen är att göra skolan till ett allaktivtetshus.

Ungdomsgård, samlingslokal, turistinformation, café, skollokaler för slöjd och hemkunskap, hemtjänstkontor, träningslokal, kontorslokaler för företag och kommunala tjänstemän, second hand-butik och konstutställningar är några av förslagen på vad man skulle kunna ha i huset.

”Det råder som synes inte brist på idéer” skriver föreningarna och påminner om att kostnaden för att rusta upp skolbyggnaden är ungefär lika stor som en rivningskostnad skulle bli. Och: ”Det är en oerhörd kapitalförstöring att riva en så värdefull och välbyggd byggnad”.