2015-01-22 06:00

2015-01-22 17:13

Dyrt med extremt väder

FILIPSTAD: Kostsam vinterväghållning under januari månad

Det extrema vädret under januari månad har gjort vinterväghållningen dyr. En halv miljon kronor har den kostat hittills i år.

– Hittills i januari månad har vinterväghållningen kostat cirka 500 000 kronor, vår årsbudget i år ligger på cirka tre miljoner kronor, säger Benny Nord, verksamhetsansvarig för gata, park och va i Filipstads kommun.

På hemsidan har kommunen lagt ut de lokala föreskrifter som gäller för gatu- och gångbanerenhållning. Många privata fastighetsägare sköter detta bra, men det finns även de som skulle behöva göra mer.

– Det är både och, en del sköter sig bra och en del mindre bra. De måste se till att det finns en kant att gå på vid trottoaren intill fastigheten. De ska också sanda vid behov. Sand tillhandahåller kommunen och var det finns att hämta står på kommunens hemsida, säger Benny Nord som konstaterar att det är väldigt lite klagomål på de privata fastighetsägarna vinterväghållning.

En del klagomål

Däremot får kommunen in en del klagomål på sitt arbete.

– Det får vi alltid och speciellt när det är sådant här väder med omväxlande snö, is och frost. Men vad vi vet så är det få personer som ramlat på grund av halkan, säger han.

Kommunens resurser för snö- och halkbekämpning används fullt ut.

– Vi har de resurser vi har, det är svårt att hinna klara av allt som vi skulle önska. Det får komma högst åtta centimeter snö innan vi måste ploga och när det gäller halka är detta behovsprövat när vi måste ut och sanda. Nu när det varit sådant extremt väder så har det varit lika mycket sandning på lördagar och söndagar som på vardagar.

Hittills i år har vinterväghållningen kostat cirka 500 000 kronor. Benny Nord hoppas att årsbudgeten på tre miljoner kronor ska hålla.

– Om budgeten håller eller inte beror på hur vädret blir i februari och mars. Den tendens vi ser är dock att det blir mindre plogning under vintrarna och mer sandning. Vi klarade budgeten förra året och fick pengar över, säger Benny Nord som personligen tror att det handlar om en klimatförändring som vi nu bevittnar.

– Hittills i januari månad har vinterväghållningen kostat cirka 500 000 kronor, vår årsbudget i år ligger på cirka tre miljoner kronor, säger Benny Nord, verksamhetsansvarig för gata, park och va i Filipstads kommun.

På hemsidan har kommunen lagt ut de lokala föreskrifter som gäller för gatu- och gångbanerenhållning. Många privata fastighetsägare sköter detta bra, men det finns även de som skulle behöva göra mer.

– Det är både och, en del sköter sig bra och en del mindre bra. De måste se till att det finns en kant att gå på vid trottoaren intill fastigheten. De ska också sanda vid behov. Sand tillhandahåller kommunen och var det finns att hämta står på kommunens hemsida, säger Benny Nord som konstaterar att det är väldigt lite klagomål på de privata fastighetsägarna vinterväghållning.

En del klagomål

Däremot får kommunen in en del klagomål på sitt arbete.

– Det får vi alltid och speciellt när det är sådant här väder med omväxlande snö, is och frost. Men vad vi vet så är det få personer som ramlat på grund av halkan, säger han.

Kommunens resurser för snö- och halkbekämpning används fullt ut.

– Vi har de resurser vi har, det är svårt att hinna klara av allt som vi skulle önska. Det får komma högst åtta centimeter snö innan vi måste ploga och när det gäller halka är detta behovsprövat när vi måste ut och sanda. Nu när det varit sådant extremt väder så har det varit lika mycket sandning på lördagar och söndagar som på vardagar.

Hittills i år har vinterväghållningen kostat cirka 500 000 kronor. Benny Nord hoppas att årsbudgeten på tre miljoner kronor ska hålla.

– Om budgeten håller eller inte beror på hur vädret blir i februari och mars. Den tendens vi ser är dock att det blir mindre plogning under vintrarna och mer sandning. Vi klarade budgeten förra året och fick pengar över, säger Benny Nord som personligen tror att det handlar om en klimatförändring som vi nu bevittnar.

Lokala föreskrifter

”I enlighet härmed ankommer det på fastighetsinnehavare att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbanorna eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka i samråd med kommunen.”

Källa: Lokala föreskrifter för Filipstads kommun om gatu- och gångbanerenhållning mm